TIE: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản(1:1)


CTCP TIE (TIE- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

-­ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

­- Thời gian thực hiện: 23/07/2014

­- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần TIE số 52 Thành Thái, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

­- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần TIE.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%