TIE: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản(1:1)


CTCP TIE (TIE- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

-­ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

­- Thời gian thực hiện: 23/07/2014

­- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần TIE số 52 Thành Thái, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

­- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần TIE.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021