TIC: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC – HOSE)

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC – HOSE)

-     Thời gian thực hiện : 10/04/2015

-     Địa điểm thực hiện : Hội trường (lầu 6) Công ty cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, Tp. Pleiku, Gia Lai.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%