THV nhiều khả năng sẽ bị hủy niêm yết

THV nhiều khả năng sẽ bị hủy niêm yết

(ĐTCK) Theo công văn CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (THV) gửi Sở GDCK Hà Nội, do hàng tồn kho của Công ty chủ yếu để tại các kho hàng thuộc đơn vị trong hệ thống THV và nằm rải rác tại nhiều tỉnh trong cả nước, nên việc tiến hành kiểm kê không kịp thời.

Vì vậy, “Công ty chúng tôi đã không yêu cầu phía công ty kiểm toán tham gia chứng kiến kiểm kê tại ngày 31/12/2012 được”, theo công văn.

Liên quan đến các khoản công nợ phải thu, phải trả, phía Thái Hòa cũng cho rằng, Công ty đã gửi đối chiếu đến khách hàng, nhưng do thời hạn nộp BCTC sớm hơn nên tại thời điểm kiểm toán, phía Công ty kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ các xác nhận công nợ.

Chưa có giải trình từ phía đơn vị kiểm toán năm 2012, nhưng quay trở lại BCTC kiểm toán năm 2011, số dư hàng tồn kho của Thái Hòa cũng được kiểm toán cho ý kiến “hạn chế phạm vi kiểm toán”. Điểm đáng lưu ý là, phía công ty kiểm toán Thái Hòa năm tài chính 2011 (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế IFC) cho biết, “chúng tôi không thu thập được các bằng chứng kiểm toán liên quan đến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2010 của kiểm toán viên năm trước. Hơn nữa, tại thời điểm kết thúc năm 2011, chúng tôi cũng không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung cũng như các thủ tục kiểm toán thay thế, tuy nhiên chúng tôi cũng không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán cần thiết chứng minh cho sự hiện hữu và giá trị các khoản mục này”.

Vấn đề nhà đầu tư quan tâm hiện nay là, có hay không tình trạng Thái Hòa xác nhận khống số dư hàng tồn kho? Trao đổi với ĐTCK, một lãnh đạo cơ quan quản lý cho biết, theo quy định hiện nay, Sở nơi doanh nghiệp niêm yết sẽ yêu cầu doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán cho doanh nghiệp giải trình các nội dung có liên quan, nếu BCTC kiểm toán có ngoại trừ, hạn chế phạm vi kiểm toán hay lưu ý. Riêng đối với trường hợp Thái Hòa, đến thời điểm hiện tại chưa có BCTC hợp nhất kiểm toán, nhưng theo BCTC hợp nhất doanh nghiệp tự tính, khoản lỗ lũy kế của Thái Hòa đã vượt vốn điều lệ. Theo quy định hiện hành, nếu doanh nghiệp rơi vào tình trạng này sẽ bị hủy niêm yết.

“Đối với nghi vấn làm khống số dư hàng tồn kho, nếu đây là vấn đề có thực, thì nó thuộc vi phạm hình sự và cổ đông cần lên tiếng để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Sở chỉ có thể yêu cầu doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định về mặt trình tự, thời gian, không thể đảm bảo mọi thông tin doanh nghiệp công bố là chính xác tuyệt đối được”, vị này nói.

VNIndex

955.34

5.44 (0.57%)

 
VNIndex 955.34 5.44 0.57%
HNX 141.1 0.24 0.17%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%