Thủy sản Minh Phú (MPC), quý II/2020 lợi nhuận 105,1 tỷ đồng, giảm 38,9%

Thủy sản Minh Phú (MPC), quý II/2020 lợi nhuận 105,1 tỷ đồng, giảm 38,9%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã chứng khoán: MPC - UPCoM) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2020.

Theo đó trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.981,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 105,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 32,9% và 38,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý II/2020, biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,1% lên 9,1% nhưng biên lợi nhuận ròng lại giảm từ 5,8% về chỉ còn 5,3%. Chủ yếu do doanh thu tài chính của doanh nghiệp có dấu hiệu giảm 28,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 26,9% về gần 77 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 3.836,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 242,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 25,4% và 36,4% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, biên lợi nhuận gộp tăng từ 7,8% lên 8,4% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 7,4% về 6,3%. Điều tương tự, chủ yếu do doanh thu tài chính giảm mạnh. Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp nghi nhận doanh thu tài chính khác lên tới 244,9 tỷ đồng, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ ghi nhận 1,5 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2020 doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 553,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương 155,4 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền tài chính dương 655,1 tỷ đồng, chủ yếu là tiền đi vay tăng thêm.

Tính tới 30/06/2020, tổng nợ vay ngắn hạn tăng thêm 1.045,9 tỷ đồng lên 1.977,7 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn tăng từ 13,7% lên 25,5%; tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sơ hữu tăng từ 17,6% lên 38%.

Ngoài ra, trong kỳ tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 13,5% lên 7.747,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn trị giá 3.206,3 tỷ đồng, chiếm 41,4% tổng tài sản; tồn kho là 1.797,5 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính là 1.585,4 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 861,5 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ tồn kho bất ngờ tăng 64,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 703,2 tỷ đồng lên 1.797,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch 31/07/2020, cổ phiếu MPC giảm 100 đồng về 24.100 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

900.95

6.91 (0.77%)

 
VNIndex 900.95 6.91 0.77%
HNX 129.2 0.73 0.56%
UPCOM 59.87 0.11 0.19%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

21/09/2020
23/09/2020
26/09/2020
28/09/2020
29/09/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
12/10/2020
22/10/2020