Thủy sản Minh Phú (MPC): Lãi trước thuế 2019 dự kiến tăng 60%, đạt 1.430 tỷ đồng

Thủy sản Minh Phú (MPC): Lãi trước thuế 2019 dự kiến tăng 60%, đạt 1.430 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngày 29/6 tới, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC) sẽ tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên 2019. 

Theo tài liệu họp, năm 2019, MPC đặt mục tiêu sản lượng xuất khẩu đạt 77.400 tấn, doanh thu xuất khẩu 850 triệu USD; lợi nhuận trước thuế 1.430 tỷ đồng (tăng 60% so với năm 2018), trong đó Minh Phú Cà Mau đạt 750 tỷ đồng, Minh Phú Hậu Giang đạt 500 tỷ đồng và lĩnh vực nuôi tôm đạt 180 tỷ đồng.

MPC đang có hơn 800 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối nên dự kiến chia thêm cổ tức 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông là 2.000 đồng/cổ phiếu (trước đó đã trả 5.000 đồng/cổ phiếu).

Ngày 31/5 vừa qua, MPC đã phát hành thành công 60 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược, thu về hơn 3.037 tỷ đồng và trình Đại hội phương án sử dụng số tiền này, trong đó có nội dung mua 30,8% cổ phần của Minh Phú Hậu Giang (hơn 871 tỷ đồng), trả nợ vay ngắn hạn, trả tiền mua tôm nguyên liệu và tôm thành phẩm, góp vốn vào công ty con, trả lương người lao động, chi phí dịch vụ...

Hiện tại, do cơ cấu sở hữu của MPC đã thay đổi (do phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Mitsui và cổ đông này đang sở hữu 35,1% cổ phần MPC) nên Ban điều hành, các cổ đông lớn đề xuất bầu lại toàn bộ HĐQT với 9 thành viên và sẽ trình thông qua tại Đại hội lần này.

Tin bài liên quan

VNIndex

996.6

-6.48 (-0.65%)

 
VNIndex 996.6 -6.48 -0.65%
HNX 148.09 0.39 0.26%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021