Thủy điện Geruco - Sông Con không phát hành hết cổ phiếu

Thủy điện Geruco - Sông Con không phát hành hết cổ phiếu

(ĐTCK-online) CTCP Thủy điện Geruco - Sông Con vừa công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, Công ty chỉ phát hành thành công 48,45% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

Cụ thể, theo phương án, Công ty phát hành 8.360.375 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 4:1, với giá bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/CP để huy động vốn đầu tư vào dự án Thủy điện Sông Nam - Sông Bắc. Số lượng cổ phiếu không chào bán hết hoặc cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT chào bán cho các cổ đông khác nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, kết thúc đợt chào bán, chỉ có 13 cổ đông mua thêm cổ phiếu, với tổng khối lượng được phân phối là 4.050.500 cổ phiếu. Số cổ phiếu còn lại là 4.309.875 cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của Công ty là 374,92 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Cao su nắm giữ 51,01%, CTCP Cao su Phước Hòa và Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng mỗi công ty nắm giữ 15,20%.

Số cổ phiếu không phát hành hết, HĐQT Công ty quyết định không tiếp tục chào bán. Số vốn thiếu hơn 43 tỷ đồng HĐQT giao cho Ban điều hành vay các tổ chức tín dụng để đầu tư cho dự án Thủy điện Sông Nam - Sông Bắc đúng tiến độ.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%