(ĐTCK) “6 tháng đầu năm nay, GDP tăng 6,28%, nhưng không nên chủ quan. Các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để GDP 6 tháng cuối năm tối thiểu là bằng còn không phải cao hơn kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm…”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015 đang diễn ra sáng nay (29/6).

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015 đang diễn ra sáng nay, là cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của các địa phương.

Để đạt mục tiêu GDP 6 tháng cuối năm 2015 tối thiểu bằng, còn không phải cao hơn so với 6 tháng đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, trong đó các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thảo luận và tìm giải pháp tốt để triển khai 4 nhóm giải pháp lớn.

Thứ nhất, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thảo luận xem cần làm gì, làm như thế nào để đạt mục tiêu GDP như trên. Không thể cho rằng, 6 tháng đầu năm GDP tăng trưởng tích cực, thì cuối năm cũng chỉ cần đạt mức đó.

Thứ hai, trong kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cần chỉ rõ các mặt còn hạn chế, để có giải pháp quyết liệt. “Ưu điểm nói ít thôi, cái gì yếu kém cần nói rõ, cái tốt phải làm tốt hơn, mặt hạn chế phải khắc phục cho được, tránh nói chung chung…”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cho rằng, kinh nghiệm đã chứng minh khi chỉ rõ các mặt hạn chế, yếu kém, đồng thời quyết tâm thực hiện các giải pháp đồng bộ, thì tình hình chuyển biến tích cực, người dân, doanh nghiệp hoan nghênh. Ví dụ như vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, khi Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, với kế hoạch và các chỉ tiêu rõ ràng, quy trách nhiệm cho các địa chỉ cụ thể, thì đang mang lại nhiều kết quả tích cực.

Thứ ba, tuy việc cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2015-2016, đã bước đầu mang lại kết quả tích cực, nhưng Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh việc này không chỉ trong 6 tháng cuối năm mà cả trong dài hạn.

“Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, nếu không cải thiện môi trường kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn, thì khó nâng cao năng lực cạnh tranh của từng sản phẩm, từng doanh nghiệp, rộng hơn là của nền kinh tế…”, Thủ tướng nói.

Thứ tư, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thảo luận và triển khai quyết liệt nhiệm vụ bao trùm là cải cách thủ tục hành chính. Trong đó bao gồm cải cách thể chế; chính sách; đội ngũ cán bộ, công chức...

Kết thúc Phiên họp thường kỳ tháng 6, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết để làm cơ sở cho triển khai đồng bộ các giải pháp từ nay đến cuối năm, nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra cho năm nay.

Hữu Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.