(ĐTCK) “Báo cáo Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2017: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp” vừa được Trường đại học Kinh tế Quốc dân công bố cho thấy, chi phí sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian qua. 

Tỷ trọng của chi phí cho bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và kinh phí công đoàn có xu hướng tăng đáng kể. Năm 2018, dự kiến chi phí lao động của doanh nghiệp có thể sẽ tăng lên 6,8%.

Theo ước tính tại báo cáo, mức tăng chi phí sẽ làm lợi nhuận doanh nghiệp giảm 11,4%. Tỷ lệ doanh nghiệp có lợi nhuận giảm đáng kể từ 63,2% xuống 40,6% doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có mức lợi nhuận thấp như doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Báo cáo cũng cho biết, tiếp cận tín dụng vẫn được coi là một trong những trở ngại lớn nhất khiến cho doanh nghiệp khó phát triển. Ngoài nguyên nhân thủ tục vay còn phức tạp thì không đủ điều kiện tài sản thế chấp là một vấn đề lớn mà các doanh nghiệp tư nhân phải đối mặt. Lãi suất cao và chi phí “lót tay”, quà tặng cũng là những rào cản lớn, hạn chế khả năng tiếp cận vốn vay và làm gia tăng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân.

Trong quá trình xử lý các hồ sơ xin vay từ các tổ chức tín dụng, vẫn tồn tại sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp lớn, giữa các loại hình doanh nghiệp sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.