(ĐTCK) Theo số liệu vừa công bố của Tổng Cục thống kê, từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2015, tổng thu Ngân sách nhà nước ước tính đạt 406.200 tỷ đồng, tổng chi Ngân sách nhà nước ước tính đạt 501.200 tỷ đồng.
Bội chi ngân sách 6 tháng đạt hơn 95.000 tỷ đồng

Ảnh Internet

Như vậy, tổng thu Ngân sách nhà nước đến thời điểm trên bằng 44,6% dự toán năm, trong đó thu nội địa 298.800 tỷ đồng, bằng 46,8%; thu từ dầu thô 32.600 tỷ đồng, bằng 35%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 73.400 tỷ đồng, bằng 41,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 91.200 tỷ đồng, bằng 41,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 61.800 tỷ đồng, bằng 43,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 58.000 tỷ đồng, bằng 48,5%; thuế thu nhập cá nhân 27.600 tỷ đồng, bằng 53,8%; thuế bảo vệ môi trường 6.600 tỷ đồng, bằng 51%; thu tiền sử dụng đất 24.400 tỷ đồng, bằng 62,7%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2015 bằng 43,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển là 80.800 tỷ đồng, bằng 41,4% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 78.400 tỷ đồng, bằng 41,2%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể là 345.300 tỷ đồng, bằng 45%; chi trả nợ và viện trợ 71.000 tỷ đồng, bằng 47,4%.

Như vậy, Ngân sách nhà nước vẫn trong tình trạng bội chi với mức bội chi trong nửa đầu năm ước hơn 95.000 tỷ đồng.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.