(ĐTCK) Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2018, cả nước có 11.262 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 122.100 tỷ đồng, giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng 6; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 10,8 tỷ đồng, tăng 0,2%.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2018, cả nước có 75.793 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 771.100 tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới là 10,2 tỷ đồng, tăng 7,4%.

Nếu tính cả 1.460.400 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm là 2.231.500 tỷ đồng.

Tính theo lĩnh vực hoạt động, trong 7 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy chiếm tỷ lệ cao nhất với 25.700 doanh nghiệp, chiếm 33,9%.

Tiếp đến, doanh nghiệp xây dựng có trên 10.000 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 13,3%, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái; 9.400 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 12,4%, giảm 0,9% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tiếp tục có tỷ lệ tăng mạnh nhất với 3.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.