(ĐTCK) Cục thống kê TP Hà Nội ước tính, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố trong tháng Bảy đạt 938 triệu USD, tăng 1,4% so tháng trước và giảm 5% so cùng kỳ

Cục thống kê TP Hà Nội ước tính, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố trong tháng Bảy đạt 938 triệu USD, tăng 1,4% so tháng trước và giảm 5% so cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 1,2% và giảm 5,8%. 

Ước tính 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 6.307 triệu USD, tăng 11,1% so cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 8,7%.

Ước tính kim ngạch nhập khẩu tháng Bảy đạt 2.067 triệu USD, giảm 2,6% so tháng trước và tăng 16,3% so cùng kỳ, trong đó, nhập khẩu địa phương giảm 2% và tăng 18,4%. Ước tính 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 13.706 triệu USD, tăng 3,8% so cùng kỳ, trong đó, nhập khẩu địa phương tăng 4,7%.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm, cán cân thương mại trên địa bàn Hà Nội vẫn trong tình trạng nhập siêu với tổng mức nhập siêu hơn 7 tỷ USD.

Về hoạt động nội thương tại địa bàn thành phố, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ tháng Bảy ước tính đạt 154.833 tỷ đồng, tăng 2,7% so tháng trước và tăng 13,5% so cùng kỳ, trong đó, tổng mức bán lẻ đạt 36.287 tỷ đồng, tăng 2,9% so tháng trước và tăng 13,4% so cùng kỳ.

Ước tính 7 tháng, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ của Hà Nội đạt gần 1.024 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ, trong đó, tổng mức bán lẻ tăng 10,9%. Trong tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ, ngành thương nghiệp chiếm 84,2% và tăng 11,7% so cùng kỳ; Ngành khách sạn nhà hàng, chiếm 1,8% và tăng 13,5%; Ngành du lịch lữ hành, chiếm 0,4% và tăng 8,1%; Còn lại là ngành dịch vụ, chiếm 13,6% và tăng 11%.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.