(ĐTCK) Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2017 Việt Nam xuất khẩu đạt 174,55 tỷ USD. Trong đó, riêng 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã đem về 126,18 tỷ USD, chiếm hơn 72% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10 năm 2017, Việt Nam có 26 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD với tổng kim ngạch đạt 157,29 tỷ USD, chiếm 90,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trong đó, có tới 5 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD, bao gồm điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giầy dép các loại, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng.

Điện thoại các loại và linh kiện đạt 36,79 tỷ USD

Điện thoại các loại và linh kiện đứng đầu danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và liên tục có tăng trưởng mạnh.

Tính riêng trong tháng 10/2017, xuất khẩu mặt hàng này đạt trị giá 5,26 tỷ USD, tăng 8,4% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm điện thoại đạt 36,79 tỷ USD trong 10 tháng năm 2017, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

ảnh 1
 Xuất khẩu điện thoại, linh kiện đem về gần 37 tỷ USD cho Việt Nam.

Các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 10 tháng 2017 là EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, UAE.

Cụ thể, với thị trường EU, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện các loạt đạt 10,32 tỷ USD, tăng 15%; xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 3,94 tỷ USD, tăng 4,6 lần; UAE đạt 3,43 tỷ USD, tăng 1,2%; thị trường Hàn Quốc đạt 3,27 tỷ USD, tăng 41,5%; Hoa Kỳ đạt 3,22 tỷ USD, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Dệt may đạt 21,43 tỷ USD

Sản phẩm dệt may đứng thứ hai trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam kể từ đầu năm đến nay.

Trong tháng 10/2017, dệt may có kim ngạch xuất khẩu đạt 2,23 tỷ USD, giảm 6,3% so với tháng trước. Tuy giảm nhẹ nhưng do đầu năm xuất khẩu mặt hàng này tăng mạnh nên tổng kim ngạch của dệt may từ đầu năm đến nay vẫn có tăng trưởng.

Cụ thể, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10, tổng giá trị xuất khẩu của nhóm hàng dệt may đạt 21,43 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

ảnh 2
 Dệt may là mặt hàng chủ lực thứ hai của Việt Nam trong xuất khẩu.

Về thị trường, sản phẩm dệt may chủ yếu xuất khẩu sang Hoa Kỳ, chiếm gần một nửa tổng giá trị xuất khẩu của mặt hàng này. Trong 10 tháng qua, sản phẩm dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 7,8%; sang EU(28) đạt 3,06 tỷ USD, tăng 5,7%; sang Nhật Bản đạt 2,52 tỷ USD, tăng 6%; sang Hàn Quốc đạt 2,34 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 21,06 tỷ USD

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 2,53 tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước. Qua đó, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng 2017 lên 21,06 tỷ USD, tăng mạnh 39,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Các thị trường chính nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Việt Nam trong 10 tháng 2017 là: Trung Quốc: 5,38 tỷ USD, tăng mạnh 79,7%; thị trường EU: 3,79 tỷ USD, tăng 23,5%; Hoa Kỳ: 2,81 tỷ USD, tăng 15,4%; …so với cùng kỳ năm trước.

Giầy dép đạt 11,82 tỷ USD

Xuất khẩu giầy dép các loại trong tháng 10/2017 đạt 1,18 tỷ USD, tăng 13,4% so với tháng trước.

Lũy kế 10 tháng năm 2017,  kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 11,82 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

ảnh 3
 Xuất khẩu giày dép trong nhóm 5 mặt hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD

Trong 10 tháng/2017 giầy dép các loại chủ yếu được xuất khẩu đến các thị trường: Hoa Kỳ với 4,17 tỷ USD, tăng 13,7%; thị trường EU (28 nước) đạt 3,71 tỷ USD, tăng 10,5%, thị trường Trung Quốc 929 triệu USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước

Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt 10,44 tỷ USD

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,13 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 10 tháng/2017 đạt 10,44 tỷ USD, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác trong 10 tháng/2017 chủ yếu được xuất khẩu qua các thị trường: Hoa kỳ với 2,01 tỷ USD, tăng 16,8%; Nhật Bản với 1,41 tỷ USD, tăng 10%; EU(28) với 1,49  tỷ USD, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước; …

Hàng thủy sản đạt 6,84 tỷ USD 

Xuất khẩu hàng thủy sản trong tháng đạt 856 triệu USD, tăng 8,8% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 10/2017, cả nước đã xuất khẩu 6,84 tỷ USD hàng thủy sản, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

ảnh 4
 Xuất khẩu thủy sản đem về gần 7 tỷ USD từ đầu năm đến nay

Các thị trường chính nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2017 bao gồm:  Hoa Kỳ với 1,18 tỷ USD, giảm nhẹ 1,7%; Nhật Bản với 1,07 tỷ USD, tăng 22,2%; sang EU(28) nước đạt 1,21 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 6,21 tỷ USD

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 đạt 676 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng /2017 đạt 6,21 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam 10 tháng/2017 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 2,66 tỷ USD, tăng 18,0%; Trung Quốc với 873 triệu USD, tăng 8,9%; Nhật Bản với 850 triệu USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; …

Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 5,78 tỷ USD

 Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 đạt 681 triệu USD, tăng 29,1% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 10 tháng/2017 đạt 5,78 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng từ Việt Nam 10 tháng/2017 chủ yếu gồm: Nhật Bản với 1,76 tỷ USD, tăng 13,9%; Hoa Kỳ với 972 triệu USD, tăng 50,7%, Thái Lan với 274 triệu USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước; …

ảnh 5
Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 5,78 tỷ USD 

Xơ sợ dệt các loại đạt 2,94 tỷ USD

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 116 nghìn tấn, trị giá 314 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và giảm 2% về trị giá so với tháng trước.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 10 tháng/2017 đạt 1,11 triệu tấn, trị giá 2,94 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và 23,0% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu xơ sợ dệt các loại từ Việt Nam 10 tháng/2017 chủ yếu gồm: Trung Quốc với 1,66 tỷ USD, tăng 25,4%; Hàn Quốc với 264 triệu USD, tăng 20,4%; Thổ Nhĩ Kỳ với 131 triệu USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước; …

Hàng rau quả đạt 2,86 tỷ USD

Xuất khẩu hàng rau quả trong tháng đạt 240 triệu USD, giảm 14,1% so với tháng trước. Trong 10 tháng/2017, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,86 tỷ USD tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu hàng rau quả từ Việt Nam trong 10 tháng /2017 chủ yếu gồm: Trung Quốc với kim ngạch đạt 2,17 tỷ USD tăng mạnh 52,7% so với cùng kỳ năm 2016; Tiếp theo là Nhật Bản đạt 104 triệu USD, tăng 67,6%; Hoa Kỳ đạt 84 triệu USD, tăng 23,2%...so với 10 tháng/2016.

Hải Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.