Thực phẩm Sao Ta (FMC) thành lập công ty con cùng ngành, chuyển tài sản sang công ty mới

(ĐTCK) Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã chứng khoán: FMC – sàn HOSE) thông qua phương án thành lập doanh nghiệp mới.
Thực phẩm Sao Ta (FMC) thành lập công ty con cùng ngành, chuyển tài sản sang công ty mới

Cụ thể, doanh nghiệp góp vốn dự kiến thành lập CTCP Thực phẩm Khang An với vốn điều lệ là 234 tỷ đồng. Thực phẩm Khang An thành lập sẽ hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản; gieo trồng, chiến biến nông sản, điểm đáng lưu ý ở đây là hoạt động cùng ngành với Thực phẩm Sao Ta. Trong khi đó, vốn điều lệ của FMC 490,4 tỷ đồng, cũng cao hơn không quá nhiều.

Như vậy, sẽ không tránh khỏi hai doanh nghiệp hoạt động cùng ngành, cùng khách hàng và nhiều cạnh tranh trực tiếp khác.

Được biết, Thực phẩm Sao Ta sẽ góp 180,4 tỷ đồng bằng tài sản và tiền mặt, chiếm 77,1% vốn điều lệ; các cá nhân khác góp 53,6 tỷ đồng bằng tiền mặt, chiếm 22,9% vốn điều lệ.

Thực phẩm Sao Ta sẽ chuyển giao Nhà máy Thực phẩm An San; Hệ thống kho lạnh 4.000 tấn; cho thuê Xí nghiệp Thủy sản Sao Ta với thời hạn 2 năm …

Trong 6 tháng đầu năm 2020, FMC ghi nhận doanh thu là 1.585,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 92,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,7% và tăng 0,7% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được có 38,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Điểm đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm là dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm tới 380,2 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ lại dương 93,3 tỷ đồng. Để bù đắp hoạt động kinh doanh thâm hụt vốn, doanh nghiệp đã phải huy động 391,7 tỷ đông, chủ yếu là tiền đi vay.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 28,8% lên mức 1.958,7 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tồn kho trị giá 795,9 tỷ đồng, chiếm 40,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 339 tỷ đồng, chiếm 17,3% tổng tài sản; tài sản cố định là 336,8 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản.

Ngoài ra, điểm lưu ý trong kỳ là tổng nợ vay tăng kỷ lục 167,6% lên mức 740,8 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ vay/tổng nguồn vốn đã tăng mạnh từ 18,2% lên tới 37,8% trong vòng 6 tháng đầu năm.

Ngay phiên 20/8/2020 ra tin, cổ phiếu FMC giảm 550 đồng, tức giảm 1,93% về 28.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021