Thực phẩm Sao Ta (FMC) dự kiến chào bán 9,8 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng

Thực phẩm Sao Ta (FMC) dự kiến chào bán 9,8 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã chứng khoán: FMC – sàn HOSE) vừa thông qua giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Thực phẩm Sao Ta dự kiến chào bán 9,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5:1, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu, giá mua dự kiến 25.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp sẽ huy động được 245,2 tỷ đồng, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tài trợ cho dự án xây dựng công trình Nhà máy Thủy Sản Sao Ta, dự kiến thời gian xây dựng trong năm 2021.

Doanh nghiệp dự kiến thời gian chào bán trong năm 2020 hoặc cho tới Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 3.205,8 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 162,4 tỷ đồng, bằng gần 97% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 67,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Được biết, trong năm 2020 Thực phẩm Sao Ta đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 4.170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến là 25%.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của FMC tăng 40,3% lên 2.133,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tồn kho đạt 898,5 tỷ đồng, chiếm 42,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 408,9 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 319,7 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản; tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 301,7 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản.

Đối ứng với tài sản là nguồn vốn khi vốn chủ sở hữu là 1.017,6 tỷ đồng, chiếm 47,7% tổng nguồn vốn; vay nợ ngắn hạn là 711,3 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng nguồn vốn; phải trả người bán ngắn hạn là 302,7 tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng nguồn vốn.

Được biết, trong kỳ tổng nợ vay đã tăng thêm 434,5 tỷ đồng, theo thuyết minh đây là các khoản vay tại ngân hàng bằng đồng tiền USD với lãi suất dao động từ 2,6% tới 2,8%/năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/11, cổ phiếu FMC giảm 100 đồng về 33.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021