Thủ tướng yêu cầu thực hành tiết kiệm bằng việc cắt giảm chi phí cho động thổ, khánh thành dự án.

Thủ tướng yêu cầu thực hành tiết kiệm bằng việc cắt giảm chi phí cho động thổ, khánh thành dự án.

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm 100% lễ động thổ, khởi công năm 2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 với nhiệm vụ cắt giảm 100% tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành.

Thủ tướng yêu cầu, năm 2019, bộ máy thực hiện siết chặt kỷ luật ngân sách, tài khóa, đảm bảo chi ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả theo đúng dự toán Quốc hội thông qua.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cả bộ máy phải giảm tần suất, thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí chi tiết khách, khánh tiết, lễ hội, lễ kỷ niệm với khoảng 12% kinh phí dự toán do cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng đề nghị các hạn chế kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng cấp quốc gia, công trình thuộc dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan bộ, ngành, trung ương và địa phương phải thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài trùng lặp, thiếu thực tế và chưa có nguồn kinh phí.

"Làm từng bước chuyển bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên cho đề tài nghiên cứu sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu, thực hiện khoán kinh phí đến sản phẩm cuối cùng", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng đưa ra thông điệp rõ đối với các doanh nghiệp Nhà nước, trong đó yêu cầu các Bộ, ngành và cơ quan chức năng phải rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

"Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm thất thoát, lãng phí vốn, tài sản Nhà nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài", Thủ tướng yêu cầu.

Về sử dụng ngân sách, người đứng đầu Chính phủ khẳng định, quan điểm xuyên suốt là không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp.

"Phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt người đứng đầu trong việc để xảy ra vi phạm về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước", Thủ tướng khẳng định.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông