Diễn đàn VBF cuối kỳ năm 2014, diễn ra sáng nay (2/12)

Diễn đàn VBF cuối kỳ năm 2014, diễn ra sáng nay (2/12)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nỗ lực để GDP năm 2015 đạt 6,2%

(ĐTCK) “Năm 2015, Việt Nam sẽ phấn đấu đưa mức tăng trưởng GDP đạt 6,2%. Chúng tôi đã đưa ra kế hoạch cho 5 năm 2016-2020 là GDP đạt 6,5-7%/năm…”, Thủ tướng chia sẻ với cộng đồng DN, NĐT trong nước và quốc tế tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) sáng nay (2/12) tại Hà Nội..

VBF cuối kỳ 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Công ty Tài chính quốc tế, phối hợp tổ chức, có chủ đề “Doanh nghiệp hướng tới các hiệp định thương mại mới”.

Thủ tướng cho biết, năm 2015, Chính phủ sẽ tập trung điều hành theo hướng tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô tốt hơn, vững chắc hơn. Chủ động kiểm soát lạm phát trong năm 2015 khoảng 5%, giảm bội chi ngân sách từ 5,3% trong năm nay xuống 5% trong năm tới. Đảm bảo nợ công an toàn...

“Năm 2015, Việt Nam sẽ phấn đấu đưa mức tăng trưởng GDP đạt 6,2%. Chúng tôi đã đưa ra kế hoạch cho 5 năm 2016-2020 là GDP đạt 6,5-7%/năm…”, Thủ tướng chia sẻ với cộng đồng DN, NĐT trong nước và quốc tế.

Để đạt mục tiêu trên, Thủ tướng cho biết, trong năm tới, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, coi đây là một khâu đột phá. Trong đó, tập trung cải cách thể chế luật pháp, thủ tục hành chính; phát triển mạnh các loại thị trường: vốn, tiền tệ, lao động, bất động sản...; cải cách môi trường kinh doanh…

“Chính phủ cũng sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy thực hiện 3 khâu đột phá, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Huy động có hiệu quả hơn các nguồn lực ngoài nhà nước để hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... Có chính sách khuyến khích các NĐT trong và ngoài nước đầu tư vào phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao...”, Thủ tướng nói.

Một ưu tiên khác mà Chính phủ sẽ tập trung điều hành trong năm 2015, được Thủ tướng cho biết là ngoài thúc đẩy tái cơ cấu DNNN, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng, đảm bảo hệ thống ngân hàng quản trị và kinh doanh hiệu quả hơn, giảm nhanh nợ xấu xuống còn 3% trong năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các hiệp hội DN, cộng đồng NĐT tại VBF cuối kỳ năm 2014 sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, để trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Thủ tướng sẽ giao nhiệm vụ cho các các bộ, ngành tiếp thu, giải trình, cũng như phối hợp trong hoàn thiện hệ thống chính sách. Qua đó, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, NĐT trong và ngoài nước đầu tư, kinh doanh hiệu quả hơn, đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển lành mạnh, bền vững hơn.

Tin bài liên quan

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%