Thủ tục cho vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn

Thủ tục cho vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn

(ĐTCK) Thủ tục và quy trình nghiệp vụ cho vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đối với người vay đến 50 triệu đồng như thế nào?

Trả lời:

- Hồ sơ cho vay bao gồm:

+ Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD).

+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD).

+ Biên bản họp Tổ Tiết kiệm và vay vay (mẫu số 10/TD).

+ Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

- Quy trình cho vay

+ Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD) gửi Tổ Tiết kiệm và vay vay.    

+ Tổ Tiết kiệm và vay vay nhận hồ sơ xin vay của người vay, tiến hành tổ chức họp Tổ để thảo luận, bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Nếu chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại thủ tục hoặc bổ sung phần còn thiếu.

Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm theo Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất và khế ước nhận nợ trình UBND cấp xã xác nhận.

+ Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Giấy đề nghị vay vốn của từng người vay kèm Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD), Tổ trưởng tổ iết kiệm và vay vay gửi bộ hồ sơ xin vay đến NHCSXH nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt.

+ Nhận được hồ sơ do tổ Tiết kiệm và vay vay gửi đến, cán bộ NHCSXH được Giám đốc phân công thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn trình Giám đốc phê duyệt cho vay. Sau khi phê duyệt, NHCSXH nơi cho vay lập Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã.

+ UBND cấp xã thông báo cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (đơn vị nhận uỷ thác) để tổ Tiết kiệm và vay vay thông báo cho người vay đến điểm giao dịch tại xã hoặc trụ sở NHCSXH nơi cho vay để làm thủ tục nhận tiền vay. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,247.25

-8.62 (-0.69%)

 
VNIndex 1,247.25 -8.62 -0.69%
HNX 296.12 0.0 0.0%
UPCOM 82.7 -0.7 -0.84%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021