Thu ngân sách 7 tháng đạt 544.600 tỷ đồng

Thu ngân sách 7 tháng đạt 544.600 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 7 ước đạt 92.770 tỷ đồng. Luỹ kế 7 tháng năm 2015, ngân sách thu đạt 544.600 tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong tổng thu NSNN tháng 7, thu nội địa ước đạt 73.000 tỷ đồng, tăng khoảng 26.500 tỷ đồng, tương đương tăng 57% so với tháng trước, chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II theo chế độ quy định.

Lũy kế thu nội địa 7 tháng đạt 404.360 tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ, nếu không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,8%.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 7 ước 95.000 tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 645.300 tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, so với cùng kỳ năm 2014, chi đầu tư phát triển thực hiện 7 tháng đạt 99.450 tỷ đồng, bằng 51,0% dự toán, tăng 6,3%; chi trả nợ và viện trợ thực hiện đạt 91.900 tỷ đồng, bằng 61,3% dự toán, tăng 15,3%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính thực hiện 7 tháng đạt 444.900 tỷ đồng, bằng 58% dự toán, tăng 5,9%.

Bội chi NSNN 7 tháng ước 100.680 tỷ đồng, xấp xỉ 44,5% dự toán năm.

Bộ Tài chính nhận định: Mặc dù nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện NSNN. Do vậy, cần tiếp tục theo dõi diễn biến và thực hiện điều hành dự toán thu, chi NSNN theo đúng mục tiêu và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách. 

Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, phải thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, cần hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; phấn đấu thu NSNN cả năm đạt và vượt dự toán giao.

Tin bài liên quan

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.51 0.34%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021