Thu ngân sách 10 tháng ước đạt 709.800 tỷ đồng

(ĐTCK) Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10 ước tính đạt 709.800 tỷ đồng, bằng 77,9% dự toán năm.
 
Thu ngân sách 10 tháng ước đạt 709.800 tỷ đồng

Trong đó thu nội địa đạt 522.500 tỷ đồng; thu từ dầu thô 53.800 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu khoảng 129.900 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10 ước tính đạt 867.700 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán năm. Trong đó chi đầu tư phát triển 134.300 tỷ đồng, bằng 68,9% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 130.500 tỉ đồng, bằng 68,5%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước tính đạt 605.100 tỷ đông, bằng 78,9%; chi trả nợ và viện trợ 120.800 tỷ đồng, bằng 80,6%. 

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%