THT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (7%)

CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (THT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cưới hoặc hộ chiếu.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%