THS: Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng tiền năm 2014 (7%)

 

Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/04/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thanh Hoa- Sông Đà (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 16/4/2015, xuất trình Chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%