ảnh 1

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

3. Số điện thoại: 024 6273 2059

4. Số Fax: 024 6273 2058

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

6. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Mã chứng khoán: TVB

- Sàn giao dịch: Hose

- Số lượng đăng ký chào bán: 24.287.340 cổ phiếu

7. Khối lượng vốn cần huy động: 242.873.400.000 đồng

8. Mục đích huy động vốn: Sử dụng để cho vay giao dịch ký quỹ (Cho vay Margin), Đầu tư kinh doanh chứng khoán (Tự doanh chứng khoán) và bổ sung vốn lưu động.

9. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định

11. Thời hạn nhận đăng ký mua:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 04/09/2019

- Thời gian chuyển quyền mua cổ phiếu: Dự kiến từ ngày 16/09/2019 đến ngày 08/10/2019

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Dự kiến từ ngày 16/09/2019 đến ngày 10/10/2019.

(Thời gian chính thức theo thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)

12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- Địa điểm chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và đăng ký mua cổ phiếu:

· Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Thực hiện chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

· Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

- Địa điểm công bố Bản cáo bạch và tài liệu liên quan:

· Bản cứng được cung cấp tại trụ sở chính Công ty và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể:

Ø Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình thành phố Hà Nội

Ø Địa chỉ Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Lầu 5, Số 569 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

· Bản mềm được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvb

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: 00749126003

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Hội sở

- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

ảnh 2

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu