Thông báo - bố cáo
Tin mới nhận

Thông báo mời quan tâm

Thông báo mời quan tâm

11:07 01/04/2019

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) xin trân trọng kính mời đơn vị/tổ chức nộp hồ sơ quan tâm cho các gói thầu xây dựng giáo trình đào tạo, được tiếp nhận khoản viện trợ, như sau:
Chuyên đề
[ X ]