Thông báo bán thỏa thuận số cổ phần không bán hết của Công ty TNHH MTV Vật liệu và xây dựng Bình Dương

1.  Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

2. Địa chỉ trụ sở:  ĐT 743, KP Trung Thắng, P.Bình Thắng, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

3. Điện thoại: 06503 751518 – 3751516       Fax:06503 751138

4.  Ngành nghề kinh doanh: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (gạch, ngói, đá ốp lát); sản xuất vật liệu xây dựng không nung; Trồng cây cao su; chế biến mủ cao su.Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cầu đường. Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi nhà xưởng, quản lý khai thác và kinh doanh chợ; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Bán buôn xăng dầu; Mua bán thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu, phụ tùng, phương tiện chuyên dùng ngành công nghiệp, gia công sửa chữa cơ điện, dập thép hình và gia công các khung nhà, kho tàng, đầu tư tài chính, cho thuê máy móc thiết bị (không kèm người điều khiển), bán buôn VLXD, bốc xếp hàng hóa. Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tư vấn giám sát công trình dân dụng , công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và công trình điện; Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình dân dụng, công nghiệp hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông và công trình điện; Xây dựng chuyển giao công nghệ lò nung tuynel; Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ; Dịch vụ môi giới, quảng cáo, đấu giá, quản lý, tư vấn và sàn giao dịch bất động sản.

5. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng).

6. Số lượng cổ phần bán thỏa thuận: 21.648.150 cổ phần

7. Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần.

8. Giá khởi điểm:10.000 đồng/01 cổ phần.

9. Điều kiện tham gia mua thỏa thuận: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức đã tham gia vào phiên đấu giá đợt 1

10. Địa điểm, thời gian, thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:Từ ngày 15/02/2016 đến 16h00 ngày 19/02/2016. Các nhà đầu tư đăng ký tham gia mua thỏa thuận điền vào mẫu đơn đăng ký gửi về cho doanh nghiệp và nộp tiền đặt cọc có giá trị bằng 10% tổng số cổ phần đăng ký mua vào tài khoản theo thông tin cụ thể như sau:

Đơn vị thụ hưởng : CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Số tài khoản: 65110001661478   Tại : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Bình Dương

Nội dung ghi rõ: Họ và tên tổ chức/cá nhân, số CMND hoặc Hộ chiếu/Số ĐKKD (Ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua thỏa thuận cổ phần Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 19/02/2016 đến 16h00 ngày 26/02/2016. Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục 10 sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư và không được nhận lại tiền đặt cọc. Nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

Các nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương liên hệ và nộp đơn đăng ký mua thỏa thuận cổ phần theo địa chỉ sau:

-  Phòng  Kế toán, Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

-  Đường ĐT 743, KP Trung Thắng, P.Bình Thắng, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2016

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Đoàn Minh Quang

>> Mẫu đăng ký mua cổ phiếu

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%