Xem xét việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp cho Kiểm toán Nhà nước

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 cho Kiểm toán Nhà nước.

Xem xét việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp cho Kiểm toán Nhà nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 bổ sung dự toán cho Kiểm toán Nhà nước.

Sáng 13/7 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước.

Theo tờ trình của Chính phủ, số tiền cần thiết để Kiểm toán Nhà nước triển khai hoạt động kiểm đếm, xác minh kết quả “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019 là 14,900 tỷ đồng trong khi mới được giao dự toán là 8,2 tỷ đồng, còn thiếu 6,64 tỷ đồng.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, việc bổ sung dự toán như Chính phủ trình là cần thiết và hợp lý. Song, ở thời điểm hiện nay, không thể giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho Kiểm toán nhà nước để thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Do vậy, đa số ý kiến trong Ủy ban đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020).

Tuy nhiên, đến nay Chính phủ mới báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 là rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của Chương trình, Chính phủ giải trình rõ về vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - ngân sách Nguyễn Đức Hải đề nghị.

Ông Hải cũng cho biết,  có ý kiến tại cơ quan thẩm tra cho rằng, khoản kinh phí 6,64 tỷ đồng là vốn vay ưu đãi nước ngoài thuộc Chương trình đã được phê duyệt nhưng chưa được dự toán trong năm 2020. Vì vậy, để bảo đảm kịp thời kinh phí cho cơ quan Kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ của Chương trình, đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Sau khi nghe tờ trình  và báo cáo thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, nhất trí giao Chính phủ sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 bổ sung dự toán cho Kiểm toán Nhà nước khoản chi hành chính sự nghiệp vốn ngoài nhà nước năm 2020 là 6,64 tỷ đồng.

Cũng trong phiên họp sáng 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Việt - Hàn từ Bộ Thông tin sang Bộ Giáo dục và Đào tạo 20,682 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu