World Bank: Việt Nam đứng cuối ASEAN về Chỉ số Nộp thuế

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (World Bank) do điểm DTF về tiêu chí Sau kê khai (Hoàn thuế) bị giảm mạnh nên kết quả xếp hạng về chỉ số Nộp thuế của Việt Nam năm 2019 bị đứng cuối cùng so với các nước trong khu vực.
World Bank đánh giá các nước trong ASEAN đều có những thay đổi về thứ hạng và kết quả xếp hạng về chỉ số Nộp thuế trong Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2018. Tuy nhiên, chỉ số Nộp thuế của Việt Nam năm 2019 thấp hơn quốc gia đứng đầu trong khu vực là Singapore 123 bậc, 72 bậc so với Thái Lan, 47 bậc so với Brunei,…
ảnh 1

Kết quả trên được đưa ra theo Báo cáo mức độ thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh (Doing Business-DB) của Ngân hàng thế giới, đây là Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát về quy trình dẫn tới thúc đẩy hoặc hạn chế hoạt động kinh doanh được thực hiện thường niên từ 2003. Để thực hiện bảng xếp hạng này, Ngân hàng Thế giới tập hợp những thông tin về những thay đổi trong khuôn khổ pháp lý, thủ tục hành chính và những trở ngại về kỹ thuật trong việc bắt đầu hoặc mở rộng hoạt động của một doanh nghiệp.

Báo cáo Môi trường kinh doanh lần đầu được thực hiện vào năm 2003, với tên gọi là Doing business năm 2004, xem xét 5 chỉ số với 133 nền kinh tế. Đến năm 2018, Doing business 2019 công bố ngày 31/10/2018 xếp hạng 190 nền kinh tế với 11 bộ chỉ số, trong đó có “Chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội”.

Dựa trên các giả định nghiên cứu tình huống, Ngân hàng Thế giới đánh giá chỉ số Nộp thuế của Việt Nam (năm 2019) dựa trên 4 tiêu chí thành phần gồm: Tổng mức thuế suất, Thời gian nộp thuế, Số lần nộp thuế và Chỉ số sau kê khai.

Theo phương pháp tính của DB2019 thì Việt Nam có điểm 0 cho cả 2 chỉ số thành phần về hoàn thuế. Kết quả của DB2018 với Thời gian chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế của Việt Nam là 1,5 giờ. Thời gian nhận được tiền hoàn thuế là 8.6 tuần, trong khi kết quả DB2019 là 0.

Về chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội, thời gian nộp thuế là 498 giờ (trong đó thuế là 351 giờ, bảo hiểm xã hội 147 giờ) không thay đổi so với năm 2018.  Số lần nộp thuế là 10 lần (trong đó các loại thuế 9 lần, bảo hiểm xã hội 1 lần), giảm được 4 lần. Điểm DTF chung của chỉ số Nộp thuế 2019 của Việt Nam là 62,87 điểm.

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới tại báo cáo Môi trường kinh doanh trong 3 năm qua, chỉ số nộp thuế có thay đổi tăng về thứ hạng năm 2017, 2018. Năm 2019 (DB2019), nộp thuế vẫn là 1 trong 3 chỉ số (Khởi sự kinh doanh, Nộp thuế, Thực thi hợp đồng) được ghi nhận có cải cách ở Việt Nam. Năm 2019 cũng là năm thứ năm liên tiếp cải cách về thuế được ghi nhận trong Báo cáo Môi trường kinh doanh.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu