TP.HCM: Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường cùng 7 Chủ tịch UBND 7 quận huyện bị kiểm điểm

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

TP.HCM: Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường cùng 7 Chủ tịch UBND 7 quận huyện bị kiểm điểm

Ngày 19/8/2019, UBND TP.HCM có Văn bản số 532/TB-VP với nội dung chính là kiểm điểm Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường cùng 7 Chủ tịch UBND các quận, huyện vì thiếu trách nhiệm tiếp công dân và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân.

Cụ thể, văn bản thông báo nêu rõ: Ngày 7/8/2019, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp nghe Thanh tra Thành phố báo cáo Kết luận thanh tra số 16/KL-TTTP-P4 ngày 5/7/2019 về thanh tra trực tiếp trách nhiệm Thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân tại Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND quận 1, 3,11 Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ.

Sau khi nghe báo cáo Kết luận thanh tra cùng ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Minh Châu và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã kết luận chỉ đạo.

Trong đó, đối với Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường là ông Nguyễn Toàn Thắng: Kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong các việc như chhưa kịp thời triển khai công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị trong thời gian tờ năm 2015 đến 2018.

Thiếu đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường chậm thực hiện kết luận tiếp công dân của Giám đốc Sở, thông báo kết luận sau khi tiếp công dân chưa nêu rõ thời hạn trả lời cho công dân.

Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong thời gian tới; quán triệt các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm, đúng thời hạn kết luận tiếp công dân của lãnh đạo Sở làm căn cứ trả lời cho công dân.

Phối hợp với Ban tiếp công dân Thành phố để thực hiện đúng chế độ bồi dưỡng đối với công tác tiếp dân của cán bộ công chức.

Giao Chủ tịch UBND 7 quận, huyện kiểm điểm rút kinh nghiệm về các việc như Số tiếp công dân chưa đúng mẫu theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

Thiếu đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thực hiện chỉ đạo kết luận tiếp công dân.

Chủ tịch UBND các quận, huyện 3, 11, Củ Chi, Cần Giờ kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc đặt ra thủ tục tiếp công dân trực tiếp như: Đăng ký lãnh đạo tiếp dân, hẹn lịch tếp vào ngày khách theo giấy mời chưa đúng khoản 5, Điều 13, Luật Tiếp công dân năm 2014.

UBND quận 1 kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ kiện toàn nhân sự Ban tiếp công dân.

UBND 7 quận, huyện chỉ đạo kiển điểm tổ chức, cá nhân và khắc phục đối với công việc như không tham mưu cho Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định tại Điều c, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP (UBND quận 1,3,8, Phú Nhuận, huyện Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh).

Việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân chưa nghiêm túc, còn mang tính hình thức, chưa phát hiện đúng những sai phạm xảy ra tại các đơn vị trực thuộc (UBND huyện Củ Chi).

Chưa thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra về tiếp công dân của UBND các xã (UBND huyện Bình Chánh).

Thất lạc sổ sách và tài liệu phục vụ tiếp công dân (UBND huyện Cần Giờ).

Việc không ban hành Thông báo tiếp công dân là chưa đúng với quy định tại Khoản 4, Điều 32, Thông tư số 06/2014 (UBND quận 11).

Ngoài ra, người đứng đầu UBND TP.HCM cũng đưa ra chỉ đạo tiếp tục rà soát, căn cứ kết luận thanh tra này để chấn chỉnh khắc phục các ai phạm, thiếu sót nêu trên. Đặc biệt, đảm bảo lịch, số ngày tiếp công dân định kỳ hàng tháng, đột xuất của người đứng đầu đơn vị theo quy định.

Đây sẽ là chỉ số quan trọng đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm; thực hiện nghiêm túc đề cương báo cáo số liệu tiếp công dân của người đứng đầu các đơn vị theo đúng quy định pháp luật được Thanh tra TP yêu cầu hàng quý. Đồng thời, chỉ đạo chấn chỉnh công tác tiếp công dân của các đơn vị trực thuộc.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu