Tiên phong đổi mới, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Khát vọng phát triển đất nước chính là khát vọng lớn nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tiên phong đổi mới, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 15/1/2018 tại Hà Nội dù chỉ mang tính chất tổng kết ngành, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thực tế cho thấy, trong thành công chung của nền kinh tế có sự đóng góp to lớn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Chính phủ về các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội. Tham mưu tốt, Chính phủ sẽ có những quyết sách tốt để chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên khía cạnh ấy, có thể hiểu, hội nghị này là bước đi đầu tiên và quan trọng để hiện thực hóa Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, cũng như từng bước hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng của dân tộc.

Năm 2018, tuy Nghị quyết của Quốc hội chỉ đặt mức tăng trưởng GDP 6,5-6,7%, nhưng Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh “ngưỡng trên” của mục tiêu này - nghĩa là phải làm sao đạt mức tăng trưởng 6,7%.

Nghị quyết số 01/NQ-CP về các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội 2018, với sự tham mưu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được Chính phủ ban hành. Song khó khăn, thách thức phía trước còn nhiều.

Điều đó có nghĩa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải luôn cùng Chính phủ theo dõi từng động thái, diễn biến của kinh tế thế giới và Việt Nam, từ đó tiếp tục tham mưu các chính sách điều hành cho phù hợp với tình hình mới.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đã chia sẻ mong muốn về một nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, khát vọng về một dân tộc thịnh vượng, ở đó, mọi người dân Việt Nam đều có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng từng nói, khát vọng phát triển đất nước chính là khát vọng lớn nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việt Nam dù không còn là một quốc gia nghèo, chậm phát triển, nhưng chặng đường tiến tới một quốc gia giàu mạnh còn rất dài.

Bằng bản lĩnh, trí tuệ, bằng sự tiên phong trong đổi mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nỗ lực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần cùng toàn dân tộc hiện thực hóa khát vọng này. Và khi Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của thể chế, của tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng… trong phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế, thì đó cũng là trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hơn 70 năm phát triển, trưởng thành, ngành Kế hoạch và Đầu tư - Thống kê nói chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình.

Đó là kiến trúc sư trưởng của nền kinh tế, của đất nước - như lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng nói. Chặng đường phát triển mới của đất nước đang cần một kiến trúc sư trưởng tài ba như vậy.

Thế giới đang thay đổi từng ngày, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động trực tiếp, đang lập lại trật tự kinh tế toàn cầu. Kinh tế Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, kinh tế thị trường chuyển đổi mạnh mẽ hơn, quá trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng cũng đang ở chặng nước rút.

Điều này đòi hỏi kiến trúc sư trưởng của nền kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - phải tiếp tục tiên phong đổi mới tư duy, cách làm trong thời gian tới, đảm bảo tính khoa học và tính sáng tạo, trong điều kiện eo hẹp nhất vẫn có thể đưa ra chính sách tốt nhất.

Phải thực sự đổi mới từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đất nước mới phát triển được. Đó là điều từng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Và phát biểu tại Hội nghị, nhìn nhận các cán bộ trong ngành KH&ĐT luôn là người lính xung kích trong đổi mới tư duy kinh tế, đã đề xuất với Đảng, Nhà nướcnhững chủ trương, biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ phát triển đất nước qua từng thời kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những kết quả tích cực về kinh tế-xã hội có sự đóng góp lớn của ngành KH&ĐT với vai trò là tham mưu trưởng về kinh tế-xã hội, là tổ trưởng tổ kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Đây vừa là lời khẳng định về vai trò, vị thế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vừa là nhiệm vụ nặng nề được người đứng đầu Chính phủ giao phó.

Bởi thế, hơn lúc nào hết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tiếp tục giữ vững ngọn lửa đổi mới, nắm chắc cơ hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ riêng cũng như nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu