Tháng 1/2020, TP.HCM thu ngân sách 42.833 tỷ đồng

TP.HCM thu ngân sách tháng 1 đạt 42.833 tỷ đồng.

Tháng 1/2020, TP.HCM thu ngân sách 42.833 tỷ đồng

UBND TP.HCM vừa cho biết, trong tháng 1, TP.HCM thu nhân sách nhà nước đạt 42.833 tỷ đồng, đạt 10,55% dự toán và bằng 96,07% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 34.233 tỷ đồng, đạt 12,29% dự toán, tăng 5,65% so cùng kỳ; Thu từ dầu thô 1.600 tỷ đồng, đạt 13,11% dự toán, bằng 91,26% so cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất khẩu 7.000 tỷ đồng, đạt 6,09% dự toán, bằng 67,12% so cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong tháng 1, tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) ước thực hiện là 5.155 tỷ đồng, đạt 5,05% dự toán, bằng 82,52% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 500 tỷ đồng, đạt 1,38% dự toán, bằng 21,7% so cùng kỳ; chi thường xuyên 3.261 tỷ đồng, đạt 6,99% dự toán, bằng 96,59% so cùng kỳ.

Đối với giải quyết việc làm, UBND TP.HCM cho biết, trong tháng 1, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 23.194/300.000 lượt người (đạt 7,73% kế hoạch năm) và 10.579/135.000 chỗ việc làm mới được tạo ra (đạt 7,84% kế hoạch năm). Tổ chức tư vấn việc làm cho 7.544 lượt người, số người được giới thiệu việc làm là 4.815 lượt người, số người nhận việc làm là 2.830 người.

Đã có 8.100 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và 9.100 người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (số liệu được tính tới ngày 31/12/2019). Trong tháng 1, trên địa bàn TP.HCM không xảy ra tranh chấp lao động thập thể, đình công.

Số hồ sơ đăng ký mới, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã tiếp tục nhạn trong tháng là 11 hồ sợ. Thực hiện thẩm định, cấp 4 giấy chứng nhận đăng ký mới và 6 giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu