Đà Nẵng lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh

Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Ban chỉ đạo thành phố thông minh hơn.

Đà Nẵng lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh

UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng nhằm hướng đến chính quyền số và xã hội số.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo được thực hiện trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Ban chỉ đạo thành phố thông minh hơn.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được giao đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về phát triển Chính phủ điện tử và xây dựng thành phố thông minh, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Đà Nẵng. 

Ban chỉ đạo còn giúp UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

Giúp UBND TP Đà Nẵng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng phát triển Chính phủ điện tử và xây dựng TP thông minh.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các cơ quan nhà nước tại thành phố; đảm nhiệm chức năng chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn; đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ, xây dựng chính quyền điện tử và xây dựng thành phố thông minh…

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu