Công khai lương thưởng của người kiểm soát tại các doanh nghiệp 100% vốn thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM

(ĐTCK) Ngày 21/8 vừa qua, UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND Thành phố.

Theo đó, quỹ tiền lương thù lao tiền thưởng cho các đối tượng trên được theo dõi riêng ở Kho bạc nhà nước do Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các quận huyện (đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận, huyện) làm chủ tài khoản. Thủ trưởng đơn vị này đứng tên chủ tài khoản.

Quý I hàng năm, doanh nghiệp, Quỹ phát triển nhà Thành phố thực hiện xác định quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên theo quy định.

Trước ngày 15 hàng tháng chuyển 80% số tiền lương, thù lao kế hoạch theo tháng (sau khi trừ khoản phải nộp bảo hiểm, y tế và các khoản khác theo quy định) về Quỹ tiền lương nói trên.

Kết thúc năm tài chính chậm nhất 15 ngày sau khi quyết toán, quỹ tiền lương, doanh nghiệp thực hiện chuyển phần tiền lương thù lao còn lại của Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên theo số đã được quyết toán về quỹ tiền lương.

Đối với tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên gồm tiền thưởng hàng năm và thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ, doanh nghiệp chuyển 90% vào Quỹ tiền lương và phần còn lại được lập thành quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ và được chuyển về Quỹ tiền lương khi kết thúc nhiệm kỳ của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Trước ngày 20 hàng tháng, Chi cục Tài chính doanh nghiêp, Ủy ban nhân dân các quận huyện chi trả 80% tiền lương thù lao cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên do Ủy ban nhân dân các quận huyện đánh giá, các doanh nghiệp chuyển phần thu lao còn lại về quỹ tiền lương để chi trả cho cá nhân. Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên sẽ không được nhận tiền lương còn lại nếu bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng theo quy chế mới ban hành, đối với tiền thưởng, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên được hưởng toàn bộ tiền thưởng khi kết thúc nhiệm ky nếu hoàn thành nhiệm vụ các năm, nếu có 1 năm không hoàn thành thì được hưởng 50% tiền thưởng; nếu 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì không được hưởng tiền thưởng.

Đáng lưu ý, các khoản tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên sẽ được công bố trên trang thông tin của Sở Lao động thương binh và xã hội.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu