Thỏa thuận lượng lớn cổ phiếu VIS, khối ngoại mua ròng hơn 1.159 tỷ đồng trong phiên 10/5

Thỏa thuận lượng lớn cổ phiếu VIS, khối ngoại mua ròng hơn 1.159 tỷ đồng trong phiên 10/5

(ĐTCK) Với việc mua thỏa thuận hơn 33,22 triệu cổ phiếu VIS với giá trị 1.158,31 tỷ đồng, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 1.159,16 tỷ đồng trong phiên hôm nay sau khi bán ròng liên tiếp 6 phiên trước đó.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 52,64 triệu đơn vị, giá trị 2.639,75 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần về khối lượng và tăng 132% về giá trị so với phiên hôm qua (9/5).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 19,86 triệu đơn vị, giá trị 1.481,43 tỷ đồng, giảm gần 18% về khối lượng nhưng tăng hơn 7% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng hơn 32,78 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 1.158,31 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 5,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 247,54 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VIS với giá trị 1.147,8 tỷ đồng, tương ứng 33,22 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là HPG với giá trị 30,3 tỷ đồng, tương ứng 540.470 đơn vị. Tiếp theo là MSN với giá trị 26,11 tỷ đồng, tương ứng 277.720 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có NVL 21,9 tỷ đồng; E1VFN30 21,9 tỷ đồng; SSI 16 tỷ đồng; VCB 12,8 tỷ đồng; FRT 11,6 tỷ đồng; GAS 10,1 tỷ đồng; VCI 10,1 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VND với giá trị gần 50 tỷ đồng, tương ứng 2,1 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là  CTD với giá trị 39,2 tỷ đồng, tương ứng 276.640 đơn vị. Tiếp theo là VRE với giá trị 28 tỷ đồng, tương ứng 622.070 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có  HDB 14,84 tỷ đồng; VIC 8,22 tỷ đồng; HSG 7,5 tỷ đồng; GIL 4,87 tỷ đồng; PVD 3,43 tỷ đồng; DRC 3,14 tỷ đồng; NT2 là 2,18 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn hơn 1,59 triệu đơn vị, giá trị 27,03 tỷ dồng, gấp gần 5 lần về khối lượng và 7 lần về giá trị so với với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,17 triệu đơn vị, giá trị 32,65 tỷ đồng, giảm mạnh 60% về khối lượng và chỉ bằng 1/2 về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 415.620 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 5,62 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 2,56 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 57,03 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCG với giá trị 22,16 tỷ đồng, tương ứng 1,21 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là SHS với hơn 1,11 tỷ đồng, tương ứng 61.700 đơn vị. Tiếp theo là IVS có hơn 311 triệu đồng; MST 291 triệu đồng; PVS 211 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 13,6 tỷ đồng, tương ứng 558.800 đơn vị. Đứng thứ 2 là ACB với giá trị gần 10 tỷ đồng, tương ứng 228.858 đơn vị. Tiếp theo là PMC với giá trị 3,76 tỷ đồng, tương ứng 69.800 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có PLC 2 tỷ đồng; HCC 348 triệu đồng; SGD 290 triệu đồng; DBC 245 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 581.704 đơn vị, giá trị 29,88 tỷ đồng, giảm 16% về khối lượng và bằng 1/2 về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 555.900 đơn vị, giá trị 23,41 tỷ đồng, giảm 23% về giá trị và 61% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 25.804 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 6,47 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 27.256 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 6,27 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HVN với giá trị 1,83 tỷ đồng, tương ứng 48.404 đơn vị. Đứng thứ 2 là POW với giá trị 1,72 tỷ đồng, tương ứng 124.300 đơn vị. Tiếp theo là QNS với giá trị 1,7 tỷ đồng, tương ứng 40.000 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có NTC 1,22 tỷ đồng; ACV 1,17 tỷ đồng; BSR 1,07 tỷ đồng; NCS 300 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ART với 1,25 tỷ đồng, tương ứng 122.700 đơn vị. Đứng thứ 2 là IDC với giá trị 1,02 tỷ đồng. Tiếp theo là VGT 336 triệu đồng; VNP 260 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 10/5, khối ngoại mua ròng hơn 33,22 triệu đơn vị, với tổng giá tị mua ròng tương ứng 1.159,16 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 8,3 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 298,3 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021