Thỏa thuận giá trị khủng cổ phiếu YEG, khối ngoại mua ròng hơn 2.228 tỷ đồng trong phiên 27/6

Thỏa thuận giá trị khủng cổ phiếu YEG, khối ngoại mua ròng hơn 2.228 tỷ đồng trong phiên 27/6

(ĐTCK) Với việc thoả thuận 7,85 triệu cổ phiếu YEG, giá trị 2.521 tỷ đồng thì phiên hôm nay giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã tăng đột biến với giá trị mua ròng được kéo lên 2.228,16  tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 16 triệu đơn vị, giá trị 2.706,33 tỷ đồng, gấp 2 lần về khối lượng và gần 10 lần về giá trị so với phiên hôm qua (27/6).

Tuy nhiên, phần lớn giá trị mua ròng phiên hôm nay đến từ giao dịch thoả thuận 7,85 triệu cổ cổ phiếu YEG với giá trị 2.521 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 17,82 triệu đơn vị, giá trị 483,67 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần về khối lượng và tăng 70% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,81 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 2.222,66 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 204.040 đơn vị, giá trị bán ròng 5,99 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất YEG với giá trị vượt trội, hơn 2.521 tỷ đồng, tương ứng 7,85 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là CTD với 17,2 tỷ đồng, tương ứng 109.510 đơn vị. Tiếp theo là GAS với 13,2 tỷ đồng, tương ứng 144.180 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có DXG 9,6 tỷ đồng; KDC 7,1 tỷ đồng; PLX 6,2 tỷ đồng; FRT 6,2 tỷ đồng; HCM 6,1 tỷ đồng; VNM 4,2 tỷ đồng; DHG 4 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất HNG với giá trị 77,2 tỷ đồng, tương ứng 7,8 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VIC với giá trị 31,3 tỷ đồng, tương ứng 250.920 đơn vị. Tiếp theo là VHM với 26 tỷ đồng, tương ứng 233.880 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có DIG 18,3 tỷ đồng; MSN 16,5 tỷ đồng; HPG 15,8 tỷ đồng; VSC 13 tỷ đồng; SSI 12,2 tỷ đồng; CII 8,4 tỷ đồng; VRE 4,9 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 1,23 triệu đơn vị, giá trị 26,11 tỷ đồng, gấp gần 9 lần về khối lượng và 13 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,42 triệu đơn vị, giá trị 31,89 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cà về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 188.600 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 5,77 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán bán ròng 537.700 đơn vị, giá trị bán ròng 11,74 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất DL1 với giá trị 10,8 tỷ đồng, tương ứng 307.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là PVS với 10,7 tỷ đồng, tương ứng 597.800 đơn vị. Tiếp theo là CEO với hơn 2 tỷ đồng; NSH 494 triệu đồng; VCG 334 triệu đồng; AAV 196 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 23,2 tỷ đồng, tương ứng hơn 1 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VNT với 5 tỷ đồng, tương ứng 154.500 đơn vị. Tiếp theo là PLC 1,4 tỷ đồng; PTI 270 triệu đồng; VNR 239 triệu đồng; DNP 205 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 799.413 đơn vị, giá trị 49,52 tỷ đồng, bằng 1/2 về khối lượng nhưng tăng 68% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,22 triệu đơn vị, giá trị 38,26 tỷ đồng, giảm 14% về khối lượng nhưng tăng 60% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 421.587 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 11,27 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 389.770 đơn vị, giá trị mua ròng 5,6 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với giá trị 13,6 tỷ đồng, tương ứng 147.013 đơn vị. Đứng thứ 2 là HVN với 5,1 tỷ đồng, tương ứng 150.500 đơn vị. Tiếp theo là MCH với 2,1 tỷ đồng; LTG 1,9 tỷ đồng; SCS 1,3 tỷ đồng; GEG 272 triệu đồng; KDF 210 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 10 tỷ đồng, tương ứng 560.000 đơn vị. Tiếp theo là OIL 1,4 tỷ đồng; LPB 1,1 tỷ đồng; GVR 806 triệu đồng; POW 177 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 27/6, khối ngoại đã bán ròng hơn 2,42 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 2.228,16 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng chỉ 351.970 đơn vị, giá trị bán ròng 12,13 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%