Thiết bị tự động nhắc nhở thay lọc gió điều hòa

(ĐTCK) FloSmart là một thiết bị tự động nhắc nhở người dùng thay lọc gió điều hòa và lò sưởi.

Tác giả NgocTuanz