Thiết bị giúp bắt nhện… dành cho người sợ côn trùng

(ĐTCK) Đây là cây bắt nhện, tên là My Critter Catcher, đặc biệt dành cho những người sợ côn trùng. Tất cả những gì cần làm là chụp chúng lại, bắt gọn chú nhện, sau đó thả chúng ra khỏi nhà.

Tác giả Ngọc Tuấn