Thiết bị cầm tay kiểm tra độ tươi của thịt trong 10 giây

(ĐTCK) Người đi chợ có thể sử dụng Freshness Sniffer để "đánh hơi" độ tươi cho mọi loại thịt gồm thịt lợn, thịt bò, thịt cừu, thịt gà và cá.

Tác giả Ngọc Tuấn