Thiên Nam (TNA) phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn, trả cổ tức và ESOP

Thiên Nam (TNA) phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn, trả cổ tức và ESOP

(ĐTCK) HĐQT CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA – sàn HOSE) vừa thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu ESOP.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành gần 7,88 triệu cổ phiếu, gồm 3,94 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2020 với tỷ lệ 10% và 3,94 triệu cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10%.

Tỷ lệ thực hiện quyền đối với phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành để tăng vốn là giống nhau. Đó là, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Thiên Nam.

Thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành để tăng vốn sẽ được thực hiện cùng một thời điểm trong năm 2021, sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCK.

Bên cạnh đó, Thiên Nam cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, TNA dự kiến phát hành 1,97 triệu cổ phiếu ESOP, tỷ lệ phát hành 5%. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nguồn vốn thực hiện cũng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty. Thời gian phát hành sau khi được sự chấp thuận của UBCK.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2021, Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam ghi nhận doanh thu gần 1.720 tỷ đồng, tăng 35,11% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 144,4%; lợi nhuận sau thuế 10,4 tỷ đồng, tăng trưởng 193,8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu TNA đạt hơn 2.827 tỷ đồng, tăng trưởng 19,3%; tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 21,39 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 14,48 tỷ đồng, giảm 8,76%.

So với kế hoạch năm 2021 đề ra là doanh thu 5.247,59 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 122,77 tỷ đồng, 6 tháng, TNA hoàn thành 53,87% mục tiêu doanh thu và mới chỉ 17,42% mục tiêu lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/10, cổ phiếu TNA giảm 2,5% xuống 15.350 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,395.53

2.83 (0.2%)

 
VNIndex 1,395.53 2.83 0.2%
HNX 384.88 0.04 0.01%
UPCOM 99.44 0.15 0.16%
19/10/2021
20/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
08/11/2021