Thị trường sẽ sớm tìm được điểm cân bằng

Thị trường sẽ sớm tìm được điểm cân bằng

(ĐTCK) Theo các CTCK, nếu không có thêm thông tin gì quá tiêu cực, thị trường nhiều khả năng sẽ sớm tìm được điểm cân bằng trong vài phiên tới.

ĐTCK lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 13/3.

  Thị trường sẽ sớm tìm được điểm cân bằng  ảnh 1

Gii ngân nếu HNX-Index phc hi t vùng 67-69 đim

(CTCK Woori CBV)

Th trường tiếp tc suy gim khi kết thúc phiên giao dch 12/03/2012, ch s VN-Index gim 4,09 đim (0,95%) xung 428,02 đim. Khi lượng c phiếu được chuyn nhượng khong 74,8 triu c phiếu, tương đương vi giá tr giao dch 1.150,69 t đồng.

Tương t ch s HNX-INDEX gim 2,3 đim (3,21%) xung 69,26 đim, khi lượng chuyn nhượng khong 59 triu c phiếu, tương đương vi giá tr giao dch là 551,86 t đồng.

Th trường có din biến trái chiu đầu phiên, sau đó st gim khá mnh. Tuy nhiên, nh thông tin v vic Ngân hàng Nhà nước h lãi sut chính thc xung 13%, đã khiến lc cu giá thp mnh lên và 2 ch s thu hp biên độ gim đim.

Nhóm c phiếu ngành than tiếp tc gi giá khá tt, BVH đột biến tăng trn ngay t đầu phiên, STB đẩy gn trn cui phiên do nước ngoài đẩy mnh cu đối vi c phiếu này. Ngoài ra cũng có 1 s c phiếu khác cũng có giao dch hp dn hoc đi ngược th trường ngay t đầu phiên như JVC, HVG, RAL

V phương din k thut, phiên giao dch ngày 12/03/2012  c 2 sàn kết thúc phiên vi s suy gim c 2 sàn. Như vy phiên hôm trước đó thc cht vn là phiên ngng ngh trong xu hướng gim. Thông tin v vic tăng giá xăng du đã có tác động rt xu ti th trường chung, bt chp vic h lãi sut din ra k t ngày 13/03/2012.

Tuy nhiên, nếu như phiên ngày 13/3 tiếp tc suy gim thì ch s HNX-Index s chm vào vùng h tr khá mnh mc 67-69 đim và nếu như có s hi phc t ngưỡng này thì có th xem xét gii ngân mt phn tr li.

 

Th trường nhiu kh năng s sm tìm được đim cân bng

(CTCK BIDV - BSC)

Kết thúc phiên giao dch, VN-Index gim 4,09 đim (-0,95%) xung 428,02 đim; HNX-Index gim 2,3 đim (-3,21%) xung 69,26 đim. Khi lượng 2 sàn phiên 12/3 tiếp tc gim so vi nhng phiên trước đó vi 74 triu đơn v trên HSX và 59 triu trên HNX.

Tng giá tr giao dch trên c 2 sàn mc 1,7 nghìn t đồng. Khi ngoi tiếp tc mua ròng trên sàn HSX vi giá tr ròng 42,4 t, tuy nhiên h li bán ròng khá mnh (hơn 16 t) trên HNX đặc bit ti các mã như VCG, PVX, PVS.

V thông tin vĩ mô, trn lãi sut huy động s chính thc h xung 13%/năm t ngày mai (13/03), đồng thi các lãi sut ch cht khác như tái cp vn, tái chiết khu cũng gim 1% xung tương ng 14% và 12%. Thông tin lãi sut đã được thông báo t trước nên th trường đã hu như không có phn ng gì nhiu trong phiên giao dch bui chiu.

Th trường đã điu chnh 5 phiên liên tiếp vi mc giá st gim so vi đỉnh các mã khong t 10-15%. Nếu không có thêm thông tin gì quá tiêu cc, chúng tôi cho rng th trường nhiu kh năng s sm tìm được đim cân bng trong vài phiên ti. Trên khía cnh k thut, mc h tr trước mt ca 2 ch s mc 67 đim (HNX) và 410 đim (HSX).

 

Có th xut hin các đợt hi phc nh

(CTCK Ch Ln - CLSC)

Trên đồ th k thut, các ch s tiếp tc gim đim vi KLGD khp lnh gim. So vi phiên trước, KLGD khp lnh gim 4,2% trên HOSE và gim 20,5% trên HNX. Mc dù phiên 12/3 là phiên giao dch mà s c phiếu khng (hơn 316 triu cp) trong phiên giao dch ngày 6/3/2012 v đến tài khon nhưng thanh khon th trường vn gim cùng vi s gim đim ca các ch s.

Điu này cho thy, các nhà đầu tư đang chp nhn mc l 5-10% hin ti và động thái ct l vn chưa thc s din ra. Chúng tôi cho rng, trong c ngn và trung hn các ch s vn đang chu áp lc gim đim. Tuy nhiên, các ch s gim đim trong tình trng khi lượng gim. Điu này cho thy, áp lc bán ra trong các phiên sp ti có th s được hn chế.

Trong ngn hn, HNX-Index đang có mc chng đỡ ti 66-67 đim. VN-Index đang có mc chng đỡ quanh mc 415-420 đim. Th trường có th xut hin các đợt hi phc nh sau khi các ch s chm mc chng đỡ này.

 

Lc cu s sm quay li trong 1 - 2 phiên tiếp theo

(CTCK Mirae Asset)

Phiên 12/3 khiến chúng tôi khá lo lng v xu hướng sp ti ca 2 ch s, các tín hiu tích cc cui tun ri và c thông tin gim lãi sut cũng không th khiến lc cu t ra quan tâm và tr li th trường.

Vi k vng lc cu vn s quay li khi th trường tiếp tc gim đim, chúng tôi cho rng, lc cu s sm quay li trong 1 - 2 phiên tiếp theo và đó là phiên có tính cht quyết định. Tuy nhiên, NĐT cn t ra thn trng trong giai đon hin nay, do đó vic mua vào nên ch đến khi th trường có tín hiu xác nhn s tr li ca lc cu này.

Mt khác, nếu các tín hiu phá đáy xuât hin, NĐT nên mnh dn bán ra để bo toàn vn.

 

Th trường s nhn được nhiu h tr t nhóm bluechip

(CTCK ACB - ACBS)

Mc dù tiếp tc b bán mnh ngay t đầu phiên, nhưng s hi phc mnh cui gi ca các mã vn hóa ln như STB, CII giúp VN-Index ch gim nh.

Đim tích cc là khi lượng giao dch tiếp tc gim, cho thy lc bán đang yếu dn qua các phiên. Cây nến Doji xut hin khi VN-Index tiếp xúc vi đường trung bình 20 ngày, đưa ra thy tín hiu đảo chiu khá tin cy cho VN-Index.

BVH va phá ra khi vùng tích lũy 54-61 ngày 12/3 vi phiên tăng trn. Mã này nhiu kh năng tiếp tc tăng cao. Ngoài ra, nhiu mã c phiếu khác như STB, EIB, MSN, FPT hin đang giao dch gn vùng h tr ca mình.

Do đó, VN-Index và VN30-Index có th s nhn được nhiu h tr t các c phiếu nói trên trong các phiên ti. Nếu tăng, VN-Index có th phc hi v đỉnh trước đó 468, trong khi VN30-Index là 538.

HNX-Index cũng có phiên gim mnh ngày 12/3. Đóng ca mc 69,26 đim, ch s này có th đã xuyên thng vùng h tr 70-72.

Như vy, HNX-Index có th tiếp tc gim sâu v vùng h tr tiếp theo 64-65, đồng thi là mc Fibonacci 61,8%. Điu này, nếu xy ra, s cho thy xu hướng tăng hin ti đang suy yếu.

Tuy nhiên, tương t VN-Index, HNX-Index có th s nhn được h tr t nhiu c phiếu thành viên đang giao dch vùng h tr ca mi c phiếu. Do đó, HNX-Index có th đi ngang hoc gim nh trong các phiên ti.

 

Th trường s tái hin kch bn ging co

(CTCK Vietcombank - VCBS)

Th trường chng khoán Vit Nam đã có mt phiên khi động tun mi không thc s thành công, cht phiên c HNX và VN-Index đều b sc đỏ chi phi, đà gim đặc bit sâu trên sàn Hà Ni.

Áp lc điu chnh vi lc bán mnh tiếp tc dâng lên làm ch th trường trong phn ln thi gian ca phiên, trong khi đó bên cm tin t khá tõ râm lý thn trng, tác động không mong mun t đợt tăng giá xăng cui tun trước vn còn hin hu.

Đáng chú ý là NHNN đã công b điu chnh h mt bng lãi sut, chính thc áp dng t ngày 13/03/2012, thông tin này đã giúp đợt giao dch bui chiu có phn khi sc hơn nhưng sc h tr ca nó dường như cũng không đủ mnh, có th là do thông tin k trên đã được d báo và phn ánh nhiu vào giá ca c phiếu trong sut đợt tăng nóng va qua, theo đó hai sàn vn không tránh được s bao trùm ca gam màu đỏ.

Tính thanh khon ca th trường tiếp tc st gim, mc dù vn mc khá cao nhưng rõ ràng đây không phi là mt tín hiu tích cc.

Theo chúng tôi, tun giao dch này nhiu kh năng s vn là mt tun điu chnh và tích lũy ca th trường, trong bi cnh thi đim công b v mc tăng ca lm phát trong tháng 3 này còn khong hơn 1 tun na thì tâm lý ch đợi trong thn trng ca các nhà đầu tư có th s đóng vai trò ch đạo.

Trong phiên giao dch ngày 12/3, nhiu kh năng th trường s tái hin kch bn ging co trong biên độ hp hoc xu hơn là tiếp tc gim đim.

 

Duy trì quan đim lc quan vào đin biến th trường

(CTCK FPT - FPTS)

Phiên giao dch đầu tun tiếp tc chng kiến đà gim đim ca VN-Index. Áp lc bán liên tc gia tăng bi khi lượng ln c phiếu giao dch trong các phiên trước đã nhanh chóng áp đảo sc mua, kéo th trường đi xung.

Mt khác, tác động t vic tăng giá xăng du đã gây ra nh hưởng không nh đến k vng lm phát ca gii đầu tư, khiến tâm lý đầu tư tr nên bt n và lo ngi ri ro. Theo đó, tín hiu tiếp din cho nhp điu chnh ngn hn ca VN-Index đã được phát đi cùng vi vic ch s này để mt ngưỡng h tr 430 đim.

Tuy nhiên, đim tích cc trong phiên giao dch này vn được ghi nhn khi thông tin v mc trn lãi sut huy động chính thc gim xung còn 13% k t ngày mai (13/03). Vi thông tin này, din biến th trường trong phiên nhanh chóng có s ci thin, đà gim ca ch s được thu hp đáng k. Bên cnh đó, thanh khon th trường mc dù suy gim song vn duy trì mc khá cao cho thy hin có nhiu nhà đầu tư vn tin tưởng vào kh năng th trường s hi phc mnh sau nhp điu chnh.

Theo quan sát ca FPTS, lượng tin “khng” tham gia vào th trường trong các phiên trước đang ch yếu duy trì trng thái thăm dò, ch đợi tín hiu tích cc để tham gia tr li. Áp lc bán tháo vn chưa xut hin và chưa có du hiu cho thy động thái “thoái lui” ca dòng tin.

Vi xu thế ch đạo ca VN-Index là đi lên trong trung hn và các yếu t tích cc vn hin din, chúng tôi duy trì quan đim lc quan vào đin biến th trường trong thi gian ti. Tuy nhiên, vi góc nhìn thn trng hơn v nhp điu chnh ngn hn ca ch s, chúng tôi khuyến ngh nhà đầu tư đã cht li tm thi đứng ngoài quan sát th trường. Các quyết định gii ngân tr li ch nên được cân nhc nếu xut hin tín hiu tích cc hơn sau khi VN-Index thc hin kim tra ngưỡng h tr mnh trong khu vc 400-420 đim và cn đặc bit chú ý ti thanh khon ca th trường.

 

Th trường có th tăng đim tr li trong phiên 13/3

(CTCK VNDirect - VNDS)

Th trường có thêm mt phiên giao dch đỏ đim, vi sc thái tương t như 2 phiên trước, m ca luôn có hi nh, sau đó gim dn v cui gi, trong phiên xut hin ging co nhưng đóng ca vn gim sàn hàng lot.

S gim đim ca phiên giao dch 12/3 cũng không ngoài d đoán, do đây là phiên giao dch ca lượng ln c phiếu hôm 6/3 v tài khon, áp lc bán ra rt ln. Như vy, nhp điu chnh trên HNXINDEX đã th hin bng 5 cây nến đen liên tiếp.

Cho dù thanh khon co hp dn và ch còn bng 1/3 so vi phiên giao dch đỉnh hôm 6/3, chúng ta vn d dàng nhn thy lc bán ra rt mnh, th hin mc giá đóng ca ca 2 sàn luôn rơi vào vùng thp trong các phiên giao dch gn đây.

Phiên giao dch ngày 13/3, HNXINDEX và hu hết các c phiếu dn dt ca th trường đều rơi v vùng h tr xung quanh mc 38.2% ca Fibonacci nên có th đây s là mt phiên tăng đim tr li. Cho dù như vy, chúng tôi cho rng s tăng đim ch có th kéo dài đến 1/2 hoc hết phiên ngày th Tư, sau đó s gim đim s quay tr li. Nét ln ca tun giao dch này vn là s điu chnh tiếp din, s thn trng trong vic mua vào nên được đề cao.

Chúng tôi đánh giá hin ti kh năng kết thúc điu chnh chóng vánh như nhp điu chnh 10/2 đến 15/2 là rt thp, vì thế nhà đầu tư tiếp tc hn chế mua vào để bo v thành qu ca c nhp sóng va ri.

 

Kh năng th trường có th xut hin s tăng nh tr li

(CTCK Du khí - PSI)

Phiên 12/3 ch s hai sàn tiếp tc gim mnh, HNX-Index đã gim khi vùng h tr 70 đim.

Đim đáng chú ý trong phiên giao dch ngày 12/3 là mc dù th trường đã gim ti phiên th 4 liên tiếp, tuy nhiên khi nhà đầu tư nước ngoài vn duy trì lượng mua ròng đều đặn khi tiếp tc mua ròng 2,5 triu đơn v trong phiên này. Kết thúc phiên, VN-Index hin tiếp cn vùng h tr 420 đim.

Thông tin v vic NHNN chính thc công b gim lãi sut trong ngày 12/3 là mt tin tc có tác động tích cc ti tâm lý th trường, cùng vi sc mua đều đặn t khi NĐTNN nếu tiếp tc được duy trì trong mt vài phiên sp ti thì kh năng th trường có th xut hin s tăng nh tr li.

NĐT tm thi hn chế vic bán ròng nếu th trường tiếp tc st gim mnh, tuy nhiên nếu trong ngn hn xut hin nhng phiên phc hi tăng giá tr li nhưng thanh khon th trường không có s phc hi tương ng thì NĐT nên tn dng cơ hi gim t l c phiếu trong danh mc.

 

S khó có vic th trường bt tăng tr li theo hình ch V

(CTCK Bo Vit - BVSC)

Ngày 12/3, th trường din biến tiêu cc ngay t đầu phiên khiến ch s c hai sàn đều st gim. Nhóm c phiếu ngân hàng, chng khoán tiếp tc chu áp lc bán mnh, đặc bit c phiếu HBB có mc dư bán sàn ti trên 13 triu đơn v. V cui phiên giao dch, nhà ĐTNN mua mnh STB khiến c phiếu này đóng ca mc giá xanh, tuy nhiên động thái này cũng không giúp được các c phiếu ngân hàng khác thoát khi đà gim.

Nhóm c phiếu bt động sn tuy mi khi động được 2 phiên nhưng cũng không tránh khi xu thế chung. Nhiu mã có độ nhy cao trong dòng bt động sn như: SJS, NTL, LCG đều chu sc ép bán mnh vi lượng dư bán sàn ln.

Hin th trường đang trong nhp điu chnh, vi mc đim gim trên 10% c hai sàn k t đỉnh ngn hn thiết lp hôm 06/03 và khi lượng giao dch có xu hướng gim dn qua các phiên. Đây có th là du hiu cho thy s t tin vào th trường đang gim dn, trong khi mt bng giá chưa đủ r để nhà đầu tư mua tr li.

Chúng tôi cho rng, s khó có vic th trường bt tăng tr li theo hình ch V, tuy nhiên, trong 1-2 phiên ti s có phiên hi mang tính k thut. Ti nhng phên này, nhà đầu tư có th xem xét cơ cu li danh mc.

Theo quan đim ca BVSC, nhp điu chnh này có th còn tiếp tc, do vy nhà đầu tư nên tránh mua đui phiên th trường bt tăng. Vic mua vào ch nên thc hin khi th trường xut hin nhng tín hiu rõ hơn cho thy nhp điu chnh đã kết thúc.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%