Thị trường bảo hiểm qua những con số

Thị trường bảo hiểm qua những con số

(ĐTCK) Cùng ĐTCK điểm lại những con số đang chú ý của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO SẢN PHẨM NĂM 2012

STT  

Sản phẩm bảo hiểm

Tổng doanh thu phí bảo hiểm (triệu đồng)

Tỷ trọng trong tổng doanh thu

Trả tiền bảo hiểm (triệu đồng)

Giá trị hoàn lại
(triệu đồng)

1

Bảo hiểm trọn đời

161.187

0,88%

41.630

23.996

2

Bảo hiểm tử kỳ

331.109

1,80%

52.499

2.935

3

Bảo hiểm sinh kỳ

10.087

0,05%

7.141

3.454

4

Bảo hiểm hỗn hợp

12.236.060

66,53%

4.918.473

1.680.162

5

Bảo hiểm trả tiền định kỳ

58.518

0,32%

3.066

27.499

6

Bảo hiểm đầu tư

4.449.802

24,20%

416.093

75.771

7

Sản phẩm phụ

1.144.084

6,22%

259.166

107.369

 

Tổng

18.390.847

100,00%

5.698.068

1.921.187

 

Thị trường bảo hiểm qua những con số ảnh 1

Thị trường bảo hiểm qua những con số ảnh 2

DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ (GỐC) THEO NGHIỆP VỤ NĂM 2011-2012

STT

Nghiệp vụ bảo hiểm

Doanh thu (triệu đồng)

Tăng trưởng

2012

2011

2012

2011

1

BH sức khoẻ và tai nạn con người

        3.931.573

       3.280.153

19,9%

31%

2

BH tài sản và BH thiệt hại

        5.387.391

       5.038.634

6,9%

24%

3

BH hàng hoá vận chuyển

        1.939.072

       1.806.989

7,3%

42%

4

BH hàng không

           817.576

          606.771

34,7%

17%

5

BH xe cơ giới

        6.327.737

       6.182.572

2,3%

15%

6

BH cháy, nổ

        1.559.976

       1.245.881

25,2%

23%

7

BH thân tàu và TNDS chủ tàu

        1.840.081

       1.842.514

-0,1%

2%

8

BH trách nhiệm chung

           514.902

          467.277

10,2%

15%

9

BH tín dụng và rủi ro tài chính

           156.056

           22.804

584,3%

19%

10

BH thiệt hại kinh doanh

             91.806

           65.832

39,5%

-8%

11

BH nông nghiệp

           210.433

           16.706

1159,6%

76%

 

Tổng

      22.776.602

     20.576.133

10,7%

21%

 

Thị trường bảo hiểm qua những con số ảnh 3

DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO DOANH NGHIỆP NĂM 2012

STT  

Doanh nghiệp

Tổng doanh thu

(triệu đồng)

Thị phần

Phí khai thác mới

(triệu đồng)

Thị phần

1

ACE Life

1.016.257

5,53%

452.282

8,45%

2

AIA

1.395.367

7,59%

483.306

9,03%

3

Bảo Việt Life

5.199.785

28,27%

1.291.123

24,12%

4

Cathay Life

118.651

0,65%

49.011

0,92%

5

Dai-ichi Life

1.478.618

8,04%

595.532

11,12%

6

Great Eastern Life

103.890

0,56%

83.239

1,55%

7

Hanwha Life

230.667

1,25%

161.153

3,01%

8

Manulife

2.158.444

11,74%

705.529

13,18%

9

Prevoir

77.214

0,42%

63.758

1,19%

10

Prudential

6.522.047

35,46%

1.383.976

25,85%

11

VCLI

50.576

0,28%

46.523

0,87%

12

Fubon Life

9.744

0,05%

8.470

0,16%

13

Generali

17.987

0,10%

17.987

0,34%

14

VietinAviva

11.600

0,06%

11.441

0,21%

 

Tổng cộng

18.390.847

100,00%

5.353.330

100,00%

 

Thị trường bảo hiểm qua những con số ảnh 4

DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ (GỐC) THEO DOANH NGHIỆP NĂM 2011-2012

STT

Doanh nghiệp

Doanh thu (triệu đồng)

Thị phần

2012

2011

2012

2011

1

Bảo hiểm Bảo Việt

5.400.717

4.877.260

23,71%

23,70%

2

Bảo hiểm PVI

4.626.296

4.241.086

20,31%

20,61%

3

Bảo Minh

2.261.038

2.132.494

9,93%

10,36%

4

PJICO

1.996.000

1.887.781

8,76%

9,17%

5

PTI

1.638.340

1.084.284

7,19%

5,27%

6

SamsungVina

732.505

448.442

3,22%

2,18%

7

BIC

671.653

623.821

2,95%

3,03%

8

MIC

523.459

430.939

2,30%

2,09%

9

GIC

497.232

472.423

2,18%

2,30%

10

AAA

467.284

463.251

2,05%

2,25%

11

ABIC

446.921

407.403

1,96%

1,98%

12

Hàng Không

442.474

592.771

1,94%

2,88%

13

Liberty

442.065

402.052

1,94%

1,95%

14

SVIC

308.440

312.303

1,35%

1,52%

15

AIG

303.381

256.251

1,33%

1,25%

16

MSIG

285.156

246.897

1,25%

1,20%

17

BVTM

264.764

248.311

1,16%

1,21%

18

Bảo Long

251.610

301.934

1,10%

1,47%

19

VASS

224.519

292.256

0,99%

1,42%

20

Xuân Thành

219.328

192.251

0,96%

0,93%

21

UIC

175.300

138.973

0,77%

0,68%

22

Bảo Ngân

121.039

151.412

0,53%

0,74%

23

Fubon

118.139

103.101

0,52%

0,50%

24

QBE

84.748

82.525

0,37%

0,40%

25

BHV

79.104

54.743

0,35%

0,27%

26

Groupama

73.118

56.290

0,32%

0,27%

27

ACE

67.148

48.351

0,29%

0,23%

28

Cathay

49.887

20.982

0,22%

0,10%

29

Phú Hưng

4.936

5.543

0,02%

0,03%

 

Tổng

22.776.602

20.576.133

100,00%

100,00%

Thị trường bảo hiểm qua những con số ảnh 5

Thị trường bảo hiểm qua những con số ảnh 6

Thị trường bảo hiểm qua những con số ảnh 7

Thị trường bảo hiểm qua những con số ảnh 8

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%