Ảnh Internet

Ảnh Internet

Thị phần môi giới sàn HNX quý I/2020: SHS soán ngôi ACBS về thị phần môi giới cổ phiếu

(ĐTCK) Theo cập nhật của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong quý I/2020, CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã soán ngôi đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX của CTCK ACB (ACBS) trong quý IV/2019.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết của HNX, trong quý I/2020, 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất gồm: SHS, SSI và VNDIRECT, với thị phần lần lượt là 9,92%, 8,42% và 7,56% (chi tiết xem bảng).

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX trong quý I/2020

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

CTCK Sài Gòn - Hà Nội

9,92%

2

CTCK SSI

8,42%

3

CTCK VNDIRECT

7,56%

4

CTCK MB

5,83%

5

CTCK Thành phố Hồ Chí Minh

5,67%

6

CTCK VPS

5,48%

7

CTCK ACB

4,89%

8

CTCK FPT

4,55%

9

CTCK Bảo Việt

3,59%

10

CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3,36%

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX trong quý I/2020 chiếm 59,27% thị phần giao dịch toàn thị trường. Trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất chiếm 25,9% thị phần giao dịch toàn thị trường này.

Trật tự thị phần môi giới cổ phiếu trên UPCoM cũng có sự thay đổi, khi CTCK MB (MBS) thay VNDIRECT để lên ngôi đầu khi chiếm thị phần môi giới 13,65% (quý IV/2019, VNDIRECT đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn này).

Trên sàn UPCoM, đứng liền sau “ngôi vương” MBS là VNDIRECT và VPS với thị phần lần lượt 12,59% và 9,36%. Năm 2019, VNDIRECTdẫn đầu thị phần môi giới trên UPCoM.

10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong quý I/2020

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

CTCK MB

13,65%

2

CTCK VNDIRECT

12,59%

3

CTCK VPS

9,36%

4

CTCK SSI

8,15%

5

CTCK Thành phố Hồ Chí Minh

7,11%

6

CTCK Bản Việt

4,59%

7

CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3,55%

8

CTCK Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

3,14%

9

CTCK FPT

3,12%

10

CTCK Bảo Việt

3,02%

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên UPCoM trong quý I/2020 chiếm 68,28% thị phần giao dịch toàn thị trường. Trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất chiếm 35,6% thị phần giao dịch toàn thị trường này.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ quý I/2020, nhóm công ty chứng khoán có thị phần trên 10% gồm 5 công ty: CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), CTCK Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS), ACBS, VPS, CTCK Bản Việt. 3 công ty chứng khoán mới lọt vào nhóm có thị phần trên 10% so với năm 2019 gồm ACBS, VPS, CTCK Bản Việt.

10 CTCK có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất trong quý I/2020

STT

Tên thành viên

Nhóm

1

CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhóm có thị phần trên 10%

2

CTCK Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

3

CTCK ACB

4

CTCK VPS

5

CTCK Bản Việt

6

CTCK Bảo Việt

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10%

7

CTCK Sài Gòn - Hà Nội

8

CTCK Thành phố Hồ Chí Minh

9

CTCK SSI

Nhóm có thị phần dưới 5%

10

CTCK An Bình

Trên thị trường chứng khoán phái sinh quý I/2020, 3 công ty chứng khoan có thị phần môi giới lớn nhất gồm VPS, VNDIRECT và MBS với thị phần lần lượt là 55,4%, 10,36% và 8,58%. 3 vị trí này giữ nguyên so với năm 2019. Tuy nhiên, đáng chú ý VPS có thị phần chiếm trên 50% thị phần toàn thị trường.

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý I/2020

STT

Tên thành viên

Thị phần

1

CTCK VPS

55,40%

2

CTCK VNDIRECT

10,36%

3

CTCK MB

8,58%

4

CTCK Thành phố Hồ Chí Minh

7,23%

5

CTCK SSI

6,54%

6

CTCK Mirae Asset Việt Nam

2,78%

7

CTCK KB Việt Nam

1,46%

8

CTCK FPT

1,44%

9

CTCK Yuanta Việt Nam

1,41%

10

CTCK Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1,14%

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường phái sinh trong quý I/2020 chiếm 96,34% thị phần giao dịch toàn thị trường.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%