THI: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Thiết bị điện 

Mã chứng khoán: THI 

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: 8h30 - Thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2020

Địa điểm thực hiện: Tại Cao ốc Văn phòng SCPC, Lầu 4, số 30-32 Yersin, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Nội dung họp: TCPH thông báo sau.

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 0.0 0.0%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%