THG: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013(9,6%)


THG: CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 9,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 960 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/05/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang từ ngày 30/05/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%