Thép Nam Kim (NKG) dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/CP và không hạn chế chuyển nhượng

Thép Nam Kim (NKG) dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/CP và không hạn chế chuyển nhượng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã chứng khoán NKG – sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu là 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 600 tỷ đồng, tăng trưởng 103% so với thực hiện trong năm 2020. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối đa là 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức 3% bằng tiền mặt, sẽ trình cổ đông kế hoạch cổ tức 7% lợi nhuận sau thuế và chi trả bằng cổ phiếu. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 13% từ thặng dư cổ phần.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 1 triệu cổ phiếu, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điểm đáng lưu ý là cổ phiếu phát hành cho cán bộ quản lý không bị hạn chế quyền chuyển nhượng, thời gian dự kiến là năm 2021. Số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP doanh nghiệp sẽ bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Kết thúc năm 2020, NKG ghi nhận doanh thu thuần giảm 5%, xuống còn 11.614 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh hơn đã giúp lãi gộp của NKG tăng 154%, đạt 869 tỷ đồng, kết quả, NKG báo lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên mức 295 tỷ đồng, gấp 6 lần năm 2019.

Năm 2020, NKG đặt kế hoạch doanh thu 12.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần thực hiện năm trước. Như vậy, khép lại năm 2020, NKG hoàn thành được 97% chỉ doanh thu và vượt 47,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của NKG ghi nhận gần 7.544 tỷ đồng, giảm gần 521 tỷ đồng so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 76% so với đầu năm lên hơn 1.219 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản. Hàng tồn kho giảm 17%, còn 2.150 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng giảm 685 tỷ đồng, xuống còn 4.362 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 58%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/4, cổ phiếu NKG tăng 150 đồng lên 23.950 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,268.28

7.7 (0.61%)

 
VNIndex 1,268.28 7.7 0.61%
HNX 296.48 0.73 0.24%
UPCOM 81.99 0.2 0.25%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

21/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
06/05/2021