Thêm nhiều tổng công ty nhà nước sắp cổ phần hóa

Thêm nhiều tổng công ty nhà nước sắp cổ phần hóa

(ĐTCK) Theo Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở đề nghị của Bộ Xây dựng và ý kiến của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng. 

Theo đó, bộ này được giao chỉ đạo, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Tổng công ty Cơ khí xây dựng trong quý II/2014. Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị, trong giai đoạn 2014-2015.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc cổ phần hóa các công ty con 100% vốn Nhà nước do các tổng công ty: Sông Đà, Đầu tư Phát triển nhà và đô thị, Cơ khí xây dựng, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam sở hữu được thực hiện đồng thời khi cổ phần hóa công ty mẹ. 

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%