Thêm một DN xin hủy niêm yết

Thêm một DN xin hủy niêm yết

(ĐTCK) HĐQT CTCP Đầu tư, sản xuất và Thương mại Việt Nam (CTV) vừa thông qua kế hoạch huỷ niêm yết tự nguyện trên sàn giao dịch HNX.  

Dự kiến, việc hủy niêm yết sẽ thực hiện ngay trong quý IV/2013. Công ty cũng thông qua phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ. Nguồn để mua cổ phiếu là từ quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Được biết, 9 tháng đầu năm 2013, CTV lỗ sau thuế 1,71 tỷ đồng và tiếp tục lỗ 0,5 tỷ đồng trong quý IV. Do vậy, CTV quyết định điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận cả năm 2013 từ lãi 0,84 tỷ đồng xuống lỗ 2,21 tỷ đồng và không chia cổ tức.

Trước CTV, một số DN cũng xin hủy niêm yết tự nguyên như NHW, NIS… Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, đã có hơn 20 doanh nghiệp xin hủy niêm yết, trong đó có cả tự nguyện và bắt buộc.

>>Năm 2012: Số DN niêm yết mới giảm trên 50%

>>Chấm điểm 378 DN niêm yết về công bố thông tin và minh bạch

>>DN đại chúng lớn chần chừ niêm yết

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%