Thêm cổ phiếu CLG bị bắt buộc hủy niêm yết do lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ

Thêm cổ phiếu CLG bị bắt buộc hủy niêm yết do lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ

(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) thông báo cổ phiếu CLG của CTCP Đầu tư và Phát Triển Nhà Đất Cotec (Mã chứng khoán: CLG – sàn HOSE) rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Theo đó, HOSE cho biết cổ phiếu CLG bị hủy niêm yết bắt buộc do trong báo cáo kiểm toán năm 2020 có lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là -284,85 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới 31/12/2020 là -485,97 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2020 đã vượt quá vốn điều lệ của công ty (Vốn điều lệ của CLG là 211,5 tỷ đồng). Đồng thời đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của CLG liên quan đến các nội dung: Khoảng phải thu và phải trả của công ty; hàng tồn kho; tài sản cố định, đầu tư tài chính dài hạn; nợ tiềm năng; chi tiết vốn góp của chủ sở hữu; khả năng hoạt động kinh doanh liên tục.

Vì vậy, cổ phiếu CLG bị hủy niêm yết bắt buộc do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực gó hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo kiểm toán.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/4, cổ phiếu CLG giảm 50 đồng về 770 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,255.87

7.54 (0.6%)

 
VNIndex 1,255.87 7.54 0.6%
HNX 294.83 2.64 0.9%
UPCOM 83.13 -0.97 -1.17%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021