Thêm 8 DNNY trên HNX KQKD năm 2012

Thêm 8 DNNY trên HNX KQKD năm 2012

(ĐTCK) Cập nhật kết quả kinh doanh quý IV và lũy kế năm 2012 của 8 công ty niêm yết trên sàn HNX.

8 công ty gồm : CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 (TV2), CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3), CTCP Đầu tư phát triển gas đô thị (PCG), CTCP Sông Đà 9 (SD9), CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC), CTCP Truyền thông số 1 (ONE), CTCP Dịch vụ kỹ thuận du lịch dầu khí Việt Nam (PPS) và CTCP Mĩ thuận và truyền thông (ADC).

Kết quả kinh doanh quý IV/2012 và lũy kế năm 2012

MCK

QIV/2012

Cả năm

DTT

LNST

EPS

DTT

LNST

EPS

TV2

204.647

12.204

335.982

15.943

TV3

10.674

10.984

3.249

192.567

12.542

3.710

PCG

230.191

2.789

146

800.226

6.537

339

SD9

309.889

32.225

823.866

53.921

PSC

153.518

2.010

419

639.016

7.281

1.517

ONE

93.383

-1.029

254.746

7.872

1574

PPS

771.155

11.156

1.972.804

27.202

ADC

18.061

1.148

90.130

4.556

Đơn vị: Triệu đồng

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%