Thêm 8 DN họ Sông Đà công bố KQKD quý III

Thêm 8 DN họ Sông Đà công bố KQKD quý III

(ĐTCK) 8 DN niêm yết trên HNX vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2012.

Cụ thể gồm CTCP Sông Đà 207 (SDB), CTCP Sông Đà 11 Thăng Long (SEL), CTCP Tư vấn Sông Đà (SDC), CTCP Sông Đà 505 (S55), CTCP Sông Đà 4 (SD4), CTCP Sông Đà 9.06 (S96), CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà (SDH) và CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE) công bố KQKD.

MCK

QIII/2012

9 tháng

Ghi chú

DT

LNST

EPS

DT

LNST

EPS (đồng)

SDB

13,476

-8,242

-749

90,453

-22,132

-2.012

 

SEL

80,215

2,860

572

234,841

7,355

1.471

 

SDC

35,311

802

 

75,393

3,044

 

Cty mẹ

S55

211,820

1,374

552

421,777

10,431

4.189

 

SD4

135,447

785

76

213,079

4,415

429

 

S96

507

-1,567

 

1,605

-3,398

 

 

SDH

14,120

-4,383

 

63,307

-20,757

 

Cty mẹ

SDE

5,378

493

281

15,377

760

434

 

  Đơn vị: Tỷ đồng

VNIndex

940.57

-5.9 (-0.63%)

 
VNIndex 940.57 -5.9 -0.63%
HNX 135.73 -1.4 -1.03%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%