THB: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (4%)

CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa (THB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2020

- Lý do và mục đích: Chi cổ tức lần 2 bằng tiền năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%