THB: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (2,5%)

CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa (THB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2021

- Lý do mục đích:Thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

- Ngày thực hiện: 30/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,377.77

17.85 (1.3%)

 
VNIndex 1,377.77 17.85 1.3%
HNX 318.73 1.66 0.52%
UPCOM 89.55 0.73 0.82%

Lịch sự kiện

21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021